Commentaar: Thuiswerken

Foto via Unsplash

Om de verspreiding van Covid-19 te remmen, zijn veel werknemers aan het bureau in de eigen woning aan het werk. Dat blijkt doorgaans zeer doenlijk.

Dat heeft GroenLinks en D66 kennelijk geïnspireerd een initiatiefwet aan te kondigen die werknemers het recht geeft om een deel van de tijd thuis te werken. Een werkgever kan een verzoek daartoe alleen weigeren als hij of zij aantoont dat de medewerker het werk onmogelijk in thuis kan doen.

Dat werpt de vraag op hoe werkbaar zo’n wet zal zijn. Het recht kan onmogelijk op alle werkenden van toepassing zijn. Er zijn talloze beroepen die evident niet vanachter een bureau uitgeoefend kunnen worden. Denk bijvoorbeeld aan bouwvakkers, zorgmedewerkers, politieagenten, vakkenvullers en hoveniers. En wie stelt vast of een werknemer wel of niet thuis kan werken, als hij of zij daarover met zijn of haar baas van mening verschilt?

Productiever, betere taakverdeling en minder druk op ov

Gestuwd door de ontwikkelingen op het gebied van de IT heeft het thuiswerken de laatste tien jaar een hoge vlucht genomen. Werkgevers stimuleren het door de introductie van flexplekken, zodat ze minder kostbare vierkante meters kantoorruimte hoeven te huren. Werknemers ervaren het gevoel van zelfstandigheid en flexibiliteit zo positief dat ze er, zo blijkt uit onderzoek, productiever van worden. Ook maatschappelijk gezien verdient het thuiswerken een positieve beoordeling. Het geeft ouders meer speelruimte om de taken binnen het gezin te verdelen. Het afnemende woon-werkverkeer vermindert de druk op het openbaar vervoer en het wegverkeer.

Dwingende hand

Bij zo’n brede verandering van werkomstandigheden, is het van belang om te kijken of daar nieuwe regelgeving voor nodig is. Denk aan een verplichte financiële bijdrage van de werkgever aan een goede werkplek thuis als de medewerker daar vaak werkt.

Een dwingende hand om het thuiswerken te stimuleren lijkt echter weinig zinvol. Het heeft spontaan een grote vlucht genomen door het gedeelde enthousiasme bij werkgevers en werknemers. De ervaringen tijdens de coronacrisis geven die ontwikkeling ongetwijfeld een nieuwe impuls. Een wet die het recht op thuiswerken vastlegt lijkt daarom behalve moeilijk uitvoerbaar, ook overbodig.

Nieuws

menu