Uitslag Stelling van de dag: Meerderheid vindt dat culturele instellingen zich prima kunnen laten sponsoren door gasbedrijven. 'Ze moeten ze nog veel meer laten betalen'

Protest tegen sponsoring Groninger Museum door GasUnie en GasTerra. Foto Jan Willem van Vliet

75 procent van de deelnemers is het oneens met de Stelling van de dag: Culturele instellingen moeten zich niet langer laten sponsoren door gasbedrijven. „Iedereen die geld wil en kan geven is welkom.”

„FFC moet ophouden met frustreren’”, zegt iemand. „Veel culturele instellingen hebben het nu al moeilijk om het hoofd boven water te houden, processen met FFC maken het er niet beter op. Laat FFC zich meer gaan richten op de gasbedrijven zelf.”

„Voor elke instelling is sponsorgeld belangrijk dus iedereen die geld wil en kan geven is welkom”, zegt iemand.

„Die gasbedrijven zijn en waren er voor ons, de consumenten”, zegt iemand. „Het is nogal hypocriet om nu net te doen alsof het misdadigers zijn. Zonder GasUnie geen Groninger Museum. Ieder weldenkend mens heeft die gift toch zeer gewaardeerd. Een kritische houding ten aanzien van gaswinning is een ander verhaal.”

‘Laten we blij zijn’

Iemand anders zegt: „Laten we blij zijn dat er nog sponsoren zijn die hier geld in willen steken anders worden de entreeprijzen alleen maar duurder.”

Andersom is nog beter, vindt iemand: „Ze moeten ze nog veel meer laten betalen.”

Eens-stemmers (25 procent) kijken er heel anders tegenaan: „Culturele instellingen moeten zich laten sponseren door het publiek”, zegt iemand. „Lukt dat niet dan hebben zij volgens mij geen bestaansrecht.”

„Gezondheidszorg, defensie, onderwijs, waterstaat zijn belangrijker dan kunst”, zegt iemand anders. „Kunst moet maar een stapje terug doen.”

Nieuws

menu