Uitslag Stelling van de dag: Minimale meerderheid meent dat de traditie van het paasvuur zijn langste tijd heeft gehad

De brandende paasbult in Eelde. Foto: Persbureau Meter

De traditie van het paasvuur heeft zijn langste tijd gehad. Een kleine meerderheid van 51 procent is het eens met deze stelling van de dag.

Door milieu- en veiligheidsregels wordt het immers steeds lastiger om een paasvuur aan te steken. Toch meent nog altijd 49 procent van alle deelnemers aan deze stelling dat er alle reden is om het paasvuur ook voor de toekomst te behouden.

Luchtvervuiling

,,In deze tijd van klimaatverandering en luchtvervuiling kan het echt niet meer", reageert iemand die meent dat de tijd van paasvuren achter ons ligt.

Deze deelnemer aan de stelling huldigt een volstrekt andere opvatting. ,, Paasvuren veroorzaken jaarlijks relatief weinig luchtverontreiniging. Een verbod op bijvoorbeeld houtkachels zou veel meer bijdragen aan een verbetering van de luchtkwaliteit.''

Traditie met bestaansrecht

,,Achterhaalde traditie", reageert een volgende respondent. ,,Met de kennis van nu is het onverantwoord om smerige en schadelijke stoffen massaal in de atmosfeer uit te stoten. Ongezond voor mensen. Zeker voor hen met ademhalingsproblemen, maar ook voor het milieu."

Deze lezer meent dat het paasvuur bestaansrecht blijft houden: ,,Het paasvuur is waarschijnlijk wel meer dan 2500 jaar oud. Deze traditie heeft bestaansrecht."

Nieuws

menu