Uitslag Stelling van de dag: Ruime meerderheid vindt dat alle huishoudens in Groningen 10.000 euro subsidie moeten krijgen. 'Omdat iedereen hier recht op heeft!'

Sommige mensen stonden wel drie uur in de rij. Foto: Jan Willem van Vliet

86 procent van de deelnemers is het eens met de Stelling van de dag: Alle huishoudens in Groningen moeten 10.000 euro subsidie voor woningherstel krijgen. „Maar het moet geen afkoopbedrag zijn!”

„We wonen er allemaal, we hebben er allemaal last van”, zegt iemand. En zo denken de meeste stemmers erover. „Er zijn talloze gezinnen die aantoonbare mijnbouwschade hebben en die niet op de postcodelijst van het SNN staan”, zegt iemand. „Hier is sprake van enorme rechtsongelijkheid. De overheid moet gelijke gevallen op gelijke wijze behandelen (art 1 grondwet).”

„Nu krijg je ongelijkheid in straten met dezelfde problemen”, zegt ook iemand anders. „Gewoon allemaal een subsidie en eindelijk eens het hele probleem goed oplossen.”

Veel mensen hekelen de manier waarop aangevraagd moest worden: „We hebben allemaal last van de aardbevingen en zouden allemaal recht moeten heb op dit geld. En niet via een ‘lucky’ wachtrij gaan werken, want dat werkt dus niet.”

‘Alle schade dient gecompenseerd te worden’

Verschillende mensen wijzen erop dat de overheid zich er hiermee niet te gemakkelijk vanaf mag maken: „Iedereen moet het krijgen, maar het moet geen afkoopbedrag zijn! Alle schade door aardbevingen dient gecompenseerd te worden.”

Toch zijn er ook mensen (14 procent) die het oneens zijn met de stelling. Zij wijzen erop dat niet iedereen evenveel schade heeft, en dat de zwaarst getroffenen er nu het meest bekaaid vanaf komen: „De schade is niet eerlijk verdeeld, dus compensatie kan ook niet eerlijk verdeeld worden.”

En hoezo alle Groningers? „Wat doe je dan met de Drenten met schade? Zelfs in Groningen zijn er gaan verdedigbare verschillen tussen postcodes met betrekking tot versterking en waardedalingscompensatie. Zorg er eerst maar voor dat iedereen die schade heeft adequaat wordt geholpen middels een duidelijke en rechtlijnige procedure uitgevoerd door één instantie.”

‘Geen schade, wel subsidie?’

„Als je geen schade hebt waarom dan wel subsidie?”, zegt iemand. „En de inwoners van Drenthe dan, die wel schade hebben? Vallen die buiten de boot? Sowieso een achterlijke regeling. Laten ze eerst de schade en versterking van de ‘echte’ gevallen aanpakken.”

Nieuws

menu