Opinie: Wet op sekswerk is morele koehandel

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat criminalisering van sekswerk leidt tot illegaliteit, discriminatie en vergroting van het stigma. Foto: Shutterstock

Het wetsvoorstel Wet Regulering Sekswerk is rampzalig voor sekswerkers. De gedachte dat repressie iets zal oplossen, is achterhaald.

Eind 2019 lanceerde het kabinet het wetsvoorstel Wet Regulering Sekswerk (WRS). Na een voorbereiding van jaren werd een pakket aan maatregelen gepresenteerd dat de beoogde doelstellingen - bestrijden van mensenhandel en uitbuiting, positieverbetering van sekswerkers en verlagen van het stigma op sekswerk - moet realiseren. Verondersteld mag worden dat de bedenkers van het wetsvoorstel zich in die tijd voldoende hebben verdiept in literatuur en onderzoek over (effecten van) sekswerkbeleid. Ook zou aangenomen mogen worden dat de meningen van alle betrokken partijen, niet in het minst van de sekswerkers zelf, in dat tijdsbestek terdege zijn geïnventariseerd.

Nieuws

menu