Een van mijn goede kennissen is Rus. Hij zei: 'Oekraïners, dat zijn in feite nazi’s' | column René Diekstra

Een vraag die me al langere tijd bezighoudt: is het zo dat net zoals wij vrienden nodig hebben, we ook vijanden nodig hebben? Of in de woorden van de Amerikaanse psycholoog en essayist Sam Keen: is de mens niet zozeer een homo sapiens, een rationeel denkend wezen, als wel een homo hostilis, een vijandenmaker?

René Diekstra.

René Diekstra. Foto: Marcel Jurian de Jong

Lees meer over
columns

Vervult het maken van vijanden een psychologisch belangrijke behoefte, namelijk bewust of onbewust de eigenschappen van onszelf die we niet waar willen hebben, toedichten aan onze vijanden?