Hij wil weten waar al die anderhalve meters gebleven zijn | Joost Oomen leest voor

Column Joost Oomen Jubel - Anderhalve meter

Joost Oomen schrijft wekelijks de column ‘Jubel’ voor de Leeuwarder Courant en Dagblad van het Noorden en leest hem voor.
Lees meer over
columns

Op 25 september jongstleden is de anderhalvemetermaatregel afgeschaft. Joost vraagt zich af wat er met al die anderhalve meters gebeurd is. Wáár zijn ze gebleven?