Schaamteloos enquêtegedrag | column Eric Nederkoorn

Eric Nederkoorn

Eric Nederkoorn Foto: Nienke Maat

Lees meer over
columns
Gaswinning

W ie opdraaft voor een verhoor bij een parlementaire enquête staat onder ede. Verboden te jokken. Ook ‘blijvende weigerachtigheid’ is uit den boze. Met dit laatste bedoelt de wetgever ‘wegblijven’.

Nieuws

menu