Buurt krijgt stem in stilzetten molens bij lawaai en slagschaduw

Windmolens? Als ze dan toch in onze achtertuin moeten, dan in overleg. Onder dat motto hebben omwonenden van twee windmolenlocaties in Coevorden een jaar lang om tafelgezeten met exploitanten. Zonder slag of stoot ging dat niet, maar er zijn ook succesjes.

Pieter Takken en zijn dochter Rita bij hun landhuis De Grote Scheere. ,,Het is een verschrikking, met die ellendige lampjes en het lawaai.'' Foto Boudewijn Benting

Pieter Takken en zijn dochter Rita bij hun landhuis De Grote Scheere. ,,Het is een verschrikking, met die ellendige lampjes en het lawaai.'' Foto Boudewijn Benting

Emoties
,,Ik heb inderdaad een microfoon de zaal ingegooid. Die had ik in mijn hand moeten houden.'' Pieter Takken (79) van de protestgroep De Groote Scheere kon zich niet inhouden tijdens het laatste overleg over windmolens tussen initiatiefnemers en omwonenden. ,,Maar ik kreeg domweg geen antwoord op mijn vragen. Dan word ik boos'', zegt de medebewoner van de gelijknamige havezate, het landgoed net buiten Coevorden.

Emoties liepen bij uitzondering hoog op tijdens de bijeenkomsten van windmolenboeren met omwonenden. Een jaar lang zijn ze met elkaar in gesprek geweest, in zowel buurtschap Weijerswold als de locatie Europark/buurtschap 't Klooster in Coevorden. In de meest ideale situatie komen beide platforms over twee weken met elk een gezamenlijk voorstel over de plaatsing van turbines, maar daar ziet het vooralsnog niet naar uit.

De platforms zijn een jaar geleden ingesteld omdat de gemeente Coevorden iets nieuws wilde doen: vooraf belanghebbenden inspraak geven, in plaats van enkel achteraf. Normaal gesproken dienen windmolenexploitanten plannen in, waarop omwonenden pas in een later stadium kunnen schieten. Nu zijn ze in een veel eerder stadium aan zet.

Omvang
Coevorden heeft op dit moment voor 20 megawatt aan windmolens op het Europark staan. Daar moet voor 2021 nog eens 20 megawatt bij binnen de gemeentegrenzen. Dat zijn in de praktijk zeven windmolens. Als de initiatiefnemers er met omwonenden uitkwamen, mocht dat aantal meer zijn. Vijftien molens, ofwel 45 megawatt, hadden de windmolenboeren in gedachten. Maar steun daarvoor krijgen ze niet van omwonenden.

In Weijerswold draait de discussie nog steeds om het aantal molens en de locatie. Maximaal vier turbines is volgens Johan Stoffels, woordvoerder van het platform, nu de afspraak. Hij denkt niet dat er voor half februari een compromis met de exploitanten op tafel ligt, zodat er zowel een voorstel van de omwonenden als van de windboeren naar de gemeente Coevorden gaat.

Dat is op het eerste gezicht niet een fantastisch resultaat, na een jaar praten. Is het overleg voor niets geweest? ,,Verre van dat. Tot eind vorig jaar zouden er in Weijerswold acht of negen molens komen. Dat plan is nu van tafel. Bovendien hebben we een gedragscode met de initiatiefnemers gemaakt. Daardoor hebben we meer inspraak gekregen. Zodra er sprake is van slagschaduw, kan door een melding de betreffende molen stilgezet worden. Datzelfde kan als een molen veel lawaai maakt, bij harde wind.''

Locatie
Over waar de molens komen is het laatste woord nog niet gezegd. Dat komt ook door de bovengrondse olieleidingen van de NAM. Op dit moment is nog niet geheel duidelijk hoeveel afstand molens moeten hebben van dergelijke pijpleidingen.

Ook het platform voor de molens op het Europark en omgeving is er nog niet uit. Pieter Takken van De Groote Scheere probeert omwonenden te mobiliseren om de turbines niet vlak voor zijn neus te krijgen, in het in zijn ogen kwetsbare beeklandschap. Vanaf de havezate heeft hij nu al zicht op acht windmolens. ,,Het is een verschrikking, met die ellendige lampjes en het lawaai'', zeggen Takken en zijn dochter Rita. ,,Maar we gaan niet vechten tegen de molens die er nu staan. Tegen de nieuwe turbines wel, want die zijn illegaal.''

Pieter Takken haalt daarbij bestemmingsplannen aan, waarin ook hoogtes van masten en bouwwerken zijn bepaald. Dat argument snijdt volgens wethouder Jeroen Huizing geen hout. Hij wijst erop dat bestemmingsplannen altijd gewijzigd moeten worden bij plaatsing van windmolens.

Woede
De woede van Takken tijdens de laatste bijeenkomst van het platform Europark/'t Klooster was gericht tegen de woordvoerder van de club, Kees Torreman. ,,De microfoon was in ieder geval niet gericht gegooid'', zegt Torreman. ,,Ik kan me de emoties goed voorstellen. Aan de andere kant moeten door dit soort acties anderen zich niet belemmerd voelen hún mening te geven. Gelukkig kunnen de meeste omwonenden zich vinden in de wijze waarop ons platform functioneert.''

Half februari buigen burgemeester en wethouders zich over de voorstellen van de platforms. Eind maart valt het definitieve oordeel in de gemeenteraad.

Je kunt deze onderwerpen volgen
PREMIUM
menu