FOC Assen: Welke partij had een glazen bol?

De gemeenteraad beslist donderdag over een Factory Outlet Centre bij Assen-Zuid. De meningen in de raad zijn verdeeld. Wat zeiden de partijen tijdens de verkiezingen?

Welke partij had een glazen bol?

Welke partij had een glazen bol?

Eén ding is duidelijk, de meeste raadspartijen zagen de eventuele komst van een Factory Outlet Centre (FOC) niet aankomen. Alleen de ChristenUnie noemt een outlet specifiek in het verkiezingsprogramma voor de raadsverkiezingen in 2014. De partij schrijft dat de focus moet komen te liggen op een compacte, interessante binnenstad. De huurprijzen moeten worden verlaagd, stelt de ChristenUnie, en de partij is tegen het vestigen van winkelcentra in het buitengebied (weidewinkels/outlet-centra). Twee jaar later lijkt de partij, met voorwaarden, toch in te stemmen met een FOC.

De meningen in de gemeenteraad lopen uiteen en de vergadering van donderdag belooft spannend te worden. SP, GroenLinks en CDA lieten al weten tegen het FOC te stemmen. In het geval van SP is dat niet verrassend. De partij schreef twee jaar geleden al geen nieuwe grote winkelcentra in Assen te willen, maar juist de lokale ondernemers te stimuleren. GroenLinks benadrukte in het programma voor 2014 tot 2018 dat er alleen nieuwe winkels mogen komen in Assen, mits hetzelfde aantal vierkante meters elders verdwijnt.

Place to be

Bij het CDA is de tegenstem in het verkiezingsprogramma minder duidelijk. De partij schrijft over ontwikkeling van werkgelegenheid en van de recreatieve en toeristische zone. Juist op die plek moet het FOC verrijzen. De VVD vertelde eerder nog te twijfelen, maar dat bij een ‘ja voor het FOC', ook een pakket maatregelen voor de binnenstad moet worden bedacht. Dat staat letterlijk in het programma van de liberale partij.

D66 schrijft vooral over het ‘nieuwe winkelen'. Volgens de partij moet de binnenstad veranderen van ‘ place to buy in place to be ', de binnenstad als ontmoetingsplek. De kans is groot dat D66 met voorwaarden komt, waardoor de binnenstad een flinke impuls krijgt om zich te wapenen voor de toekomst.

De PvdA roemt in het programma de rol van de horeca. ‘Horeca krijgt ruimere mogelijkheden voor het organiseren van activiteiten om de gezelligheid te stimuleren'. Ook wil de partij leegstand zoveel mogelijk voorkomen.

Cultuur op straat

Plop ziet cultuur op straat als belangrijkste peiler voor de binnenstad. Ook die voorwaarde kan donderdagavond geopperd worden tijdens de raadsvergadering.

De verwachting is dan ook dat partijen aan hun eventuele ‘ja' voorwaarden verbinden die in de verkiezingsprogramma's een prominente plek kregen: leegstand bestrijden, horeca meer invloed, verruiming van openingstijden van winkels, opknapbeurt voor het centrum en meer cultuur op straat.

 

Wat doet CDA-fractievoorzitter Eddy de Korte?

Hoewel zich vorige week tijdens het opiniërende debat in de gemeenteraad een meerderheid aftekende, wordt de FOC-stemming spannend. In een aantal coalitiefracties – PvdA, Plop, ChristenUnie en D66 – zitten twijfelaars en ook twee of drie pertinente tegenstanders. Bovendien weet je tot het laatste moment nooit wie alsnog zwicht voor de druk van de voor- of tegenstanders van het outletcentrum.

Heel interessant is ook wat CDA-fractievoorzitter Eddy de Korte doet. Het CDA is fervent tegenstander van het FOC. Merkwaardig was overigens wel het moment dat dat standpunt naar buiten werd gebracht. Vlak voor B en W hun voorstel bekendmaakten. Dus voordat kennis was genomen van alle afwegingen die het college had gemaakt.

Belanghebbende

Wanneer in de raad uiteindelijk hoofdelijk wordt gestemd, gaat veel aandacht uit naar De Korte. Wat doet de CDA-fractievoorzitter? Hij is directeur van Ploegmakers Beheer in Assen en in die hoedanigheid direct belanghebbende. Ploegmakers heeft grote belangen in vastgoed in Assen, een sector waar klappen verwacht worden wanneer het FOC zich bij het TT-circuit vestigt.

Juridisch is er geen enkel bezwaar wanneer De Korte, die in 2012 fractievoorzitter werd als opvolger van de naar de Tweede Kamer vertrokken Agnes Mulder, in de gemeenteraad meestemt. Chiquer is wanneer hij zich aan stemming onttrekt en de raadzaal uitloopt. Zoals hij zich zou moeten onttrekken aan alle informatie die vertrouwelijk aan de fractievoorzitters wordt verstrekt over grond- en andere onroerende zaken.

Je kunt deze onderwerpen volgen
PREMIUM
FOC
menu