Haren: erop of eronder

FOTO ARCHIEF DVHN

FOTO ARCHIEF DVHN

Hierin staat dat het risicovol is wanneer Haren niet meedoet aan de herindeling in de provincie Groningen. De financiële positie van de gemeente is verre van rooskleurig en het zal lastig zijn de huidige voorzieningen in stand te houden.

Offers
Verbeek wil niet ingaan op de kritiek van B & A, dat visies, beleid en plannen van de gemeente niet zijn onderbouwd met feitelijke inzichten. De onderzoekers stellen dat er steeds minder ruimte is om tegenvallers op te vangen. ,,Grote vraag is of we de kritische punten in dit overigens goede rapport kunnen tackelen. Daar gaan we het over hebben. Maar dan moeten we wel bereid zijn offers te brengen.''

De wethouder wil niet zeggen welke offers dat zouden moeten zijn. Hij verwacht een spannende maand tegemoet te gaan. Dinsdag bespreken burgemeester en wethouders het definitieve rapport en wordt het stuk openbaar gemaakt. Voordat het rapport uitlekte, was het nog niet in bezit van raadsleden, stelt hij.

Presentatie
Adviesbureau B & A geeft 14 maart een presentatie in de gemeenteraad. Het gemeentebestuur geeft dan ook aan hoe het over het rapport denkt. Een week later volgt een debat in de raadscommissie.

Verbeek benadrukt dat de raad heeft gekozen voor een zelfstandig Haren. ,,Grote vraag is of de gemeenteraad dat nog eens bevestigt of op basis van het rapport een ander standpunt inneemt. Doen we het of doen we het niet?''

'Zware opgave'
Fractievoorzitter Ietje Jacob-Setz van coalitiepartij VVD betreurt het uitlekken. Ze wil niet op de inhoud vooruit lopen. ,,Ons standpunt is en was: wij zien kansen voor een zelfstandig Haren. Dat het een zware opgave is, erkennen wij ook.’’ Fractievoorzitter Dieta Praamstra (ChristenUnie, oppositie), is benieuwd hoe het debat zich ontvouwt. ,,Ik ben altijd voor een fusie met Stad geweest, dus ik kan gewoon bij mijn geloof blijven.’’

Het beeld dat de gemeente niet zou weten wat de Harense samenleving nodig heeft, wordt bestreden door Archie Verhoog. Hij is voorzitter van Ondernemend Haren en een van de door B & A geraadpleegde burgers. ,,Ik ervaar de gemeente als gemakkelijk benaderbaar. Ze luisteren graag en zijn erg bereid mee te denken.’’

‘Haren als zelfstandige gemeente is risicovolle keuze’

De provincie wil definitief weten waar het met Haren aan toe is. Blijft voor de raad een fusie met bijvoorbeeld de gemeente Groningen onbespreekbaar?

Gedeputeerde Patrick Brouns (CDA) heeft de gemeente Haren de tijd gegeven om nog eens onderzoek te laten doen naar de eigen bestuurskracht. Hoewel de provincie de gemeentelijke herindeling in Groningen vooral wil overlaten aan de gemeenten zelf, vindt de provincie toch dat er een knoop moet worden doorgehakt. Brouns bevestigt het adviesrapport van Haren te hebben ontvangen, maar weigert inhoudelijk te reageren. ,,We willen het stuk eerst in het college van Gedeputeerde Staten bespreken.’’ Een greep uit het rapport van adviesbureau B & A:

- Een meerderheid van de inwoners heeft bij een burgerraadpleging laten weten voor een zelfstandig Haren te zijn.

- De financiële positie van de gemeente Haren is zwak. Qua schuldpositie behoort Haren in 2014 tot de top tien van slechtste gemeenten.

- Het kwaliteitsniveau van taken en werkzaamheden is de afgelopen jaren bewust verlaagd tot het niveau van een voldoende.

- Inwoners geven graag hun mening over belangrijke zaken in de gemeente. De mate waarin ze een actieve bijdrage leveren in de uitvoering van maatschappelijke opgaven, is beperkt.

- Wel is het aandeel inwoners dat zich als vrijwilliger inzet, bijvoorbeeld in sportverenigingen, groot.

- De waardering van de individuele dienstverlening voor inwoners, ondernemers en organisaties wordt niet of beperkt gemeten. Er is politiek en bestuurlijk geen behoefte aan deze gegevens.

- De keuze voor zelfstandigheid van de gemeente Haren is een risicovolle. De financiële spankracht van de gemeente is beperkt. De mogelijkheden om die te vergroten zijn onzeker.

- Haren is landelijk en ruim. Groningen is stads. De gemeenschap in Haren is bezorgd dat dit onderscheid tussen de twee plaatsen bij het opgeven van zelfstandigheid komt te vervallen.

- Haren wordt gekenschetst als een gemeente met gebrek aan visie, beperkte onderbouwing van opgaven, te late betrokkenheid van partners en een wisselvallige koers.

Je kunt deze onderwerpen volgen
PREMIUM
menu