€ 1.7 miljoen voor vernieuwing in het mkb

De subsidie MIT R&D Samenwerking is beschikbaar voor ondernemers die samen met andere ondernemers aan innovatieve oplossingen voor de toekomst werken. Foto: Provincie Groningen

De subsidie MIT R&D Samenwerking is beschikbaar voor ondernemers die samen met andere ondernemers aan innovatieve oplossingen voor de toekomst werken. Foto: Provincie Groningen

De provincie stelt € 1.7 miljoen beschikbaar voor vernieuwing in het mkb.

Het gaat om de regelingen MIT Haalbaarheid en de MIT R&D Samenwerking.

Haalbaarheid en Samenwerking

De MIT Haalbaarheid is gericht op de haalbaarheid van een innovatie en de MIT R&D Samenwerking is bedoeld voor samenwerking in research en development. In totaal is er ruim € 7 miljoen beschikbaar voor deze twee subsidies in Groningen, Fryslȃn en Drenthe. Het Rijk betaalt de helft, de drie noordelijke provincies de andere helft. Vanaf 4 april is de MIT Haalbaarheid beschikbaar. De MIT R&D Samenwerking gaat op 6 juni open.

MIT Haalbaarheid

Met de subsidie MIT Haalbaarheid kun je als mkb’er hulp krijgen bij het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek. Je krijgt inzicht in de economisch en technisch sterke en zwakke kanten, en een beeld van kansen en risico’s van een nieuw product, een dienst of proces. Je krijgt zicht op de investeringen en de kans van slagen. Op basis van dit haalbaarheidsonderzoek kan een ondernemer besluiten om de vernieuwing te gaan ontwikkelen. Er is subsidie tot 40 procent van de kosten voor onafhankelijk innovatieadvies, loonkosten van werknemers, eigen uren, apparatuur en materiaal.

MIT R&D Samenwerking

De subsidie MIT R&D Samenwerking is beschikbaar voor ondernemers die samen met andere ondernemers aan innovatieve oplossingen voor de toekomst werken. De aanvragen gaan over een onderzoeks- en ontwikkelingsproject. Binnen dit project ontwikkelt een ondernemer een nieuw product, dienst of proces dat dicht bij de markt staat. Er is subsidie beschikbaar tot 35 procent van de kosten voor onder andere personeel, apparatuur en materiaal.

De redactie van Dagblad van het Noorden is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dit artikel.