2,5 ton voor onderzoek naar robots in de scheepsbouw

Robots kunnen de productiviteit van het hele bouwproces verbeteren. Foto: Provincie Groningen

Robots kunnen de productiviteit van het hele bouwproces verbeteren. Foto: Provincie Groningen

De Stichting Groninger Maritime Board krijgt € 250.000 subsidie voor een onderzoek naar het gebruik van robots in de noordelijke scheepsbouw. Robots kunnen de productiviteit van het hele bouwproces verbeteren.

De toekomst van de scheepsbouw in het noorden staat onder druk en orders gaan verloren vanwege te hoge kosten. Het is daarom belangrijk om goed samen te werken om de scheepsbouw en de werkgelegenheid die dat oplevert te behouden voor onze regio.

Meer banen, minder CO2-uitstoot

Als het onderzoek positief uitvalt, moet er een fabriek met robots worden gebouwd. Zo’n fabriek moet een stimulans worden voor de noordelijke scheepsbouw. Dit levert veel nieuwe banen op en biedt mogelijkheden om de CO2-uitstoot in de scheepvaart terug te dringen.

Automatische processen

Bij het project ‘Shared Facility’ worden staalplaten en profielen automatisch gemonteerd en worden micropanelen in een centrale robotlijn aan elkaar gelast. Dat laatste is de ‘Shared Facility’. Met geautomatiseerde processen kan er sneller worden gewerkt en wordt de kwaliteit beter. Zo kunnen er meer schepen worden gebouwd. Hierdoor komen er meer banen bij in de scheepsbouw en bij de toeleveranciers.

Samenwerking maritieme sector

Het project ‘Shared Facility’ is een initiatief van de Groninger Maritime Board en wordt uitgevoerd door de Stichting GMB, Conoship International, FME en Marstrat, in samenwerking met een groot aantal werven en toeleveranciers uit de noordelijke scheepsbouw.

Voor meer informatie: www.provinciegroningen.nl .