Afspraken over de bouw van ruim 28.000 nieuwe woningen

Vertegenwoordigers van gemeenten en provincies met minister Hugo de Jonge (midden). Foto: Gemeente Westerkwartier

Vertegenwoordigers van gemeenten en provincies met minister Hugo de Jonge (midden). Foto: Gemeente Westerkwartier

De provincie werkt samen met gemeenten en het Rijk om 28.500 huizen in de provincie Groningen te bouwen. In 2030 moeten deze nieuwe woningen gebouwd zijn.

Voor de regio’s Eemsdelta, Oost-Groningen en Groningen-Assen hebben de gemeenten en provincies met minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening drie regionale woondeals ondertekend. In de woondeals staan afspraken over het aantal woningen dat per regio gebouwd wordt en wat de belangrijkste locaties zijn.

Woningen per regio

Er komen 3.293 woningen in regio Eemsdelta, 3.846 in de regio Oost-Groningen en 21.370 in de regio Groningen-Assen. Voor deze laatste regio werken de provincies Drenthe en Groningen samen met de Groninger en Noord-Drentse gemeenten in de regio Groningen-Assen.

Betere en betaalbare woningen

In de Nationale Woon- en Bouwagenda staan de oorzaken van de wooncrisis, de doelstellingen en de aanpak voor de komende jaren. Het doel van de agenda is om het woningtekort op te lossen en betere en betaalbare woningen te bouwen. De regionale woondeals zijn hier onderdeel van. In de agenda staan ook afspraken over de inrichting van de openbare ruimte, de aanleg van wegen en het vernieuwen van buurten en wijken. Hierbij wordt nauw samengewerkt met woningcorporaties, bedrijven en maatschappelijke organisaties om de doelstellingen te bereiken.

Drie regio’s

In Groningen zijn er drie regio’s die allemaal hun eigen aandachtspunten hebben en waarbij verduurzamen, versterken en vernieuwen een belangrijke rol spelen.

Regio Eemsdelta

De regio Eemsdelta wil vanwege de aardbevingsschade de woningbouw versterken. Verouderde woningen worden gesloopt en er komt meer nieuwbouw.

Regio Oost-Groningen

In Oost-Groningen komt er een klein aantal nieuwe woningen bij. Bestaande woningen worden vernieuwd en duurzamer gemaakt. Dit betekent dat er ook woningen gesloopt worden.

Regio Groningen-Assen

De regio Groningen–Assen stemt al ruim 25 jaar de regionale woningbouw met elkaar af. In de regio worden de komende jaren veel woningen gebouwd om aan de grote vraag te voldoen. Hiervoor zijn onder andere aanpassingen nodig om buurten en wijken te vernieuwen en bereikbaar te maken.

Extra geld

De komende tijd worden de bouwplannen verder uitgewerkt. Gemeenten, provincies en het Rijk werken samen om dit proces te versnellen. De provincies ondersteunen gemeenten hierbij door partijen aan elkaar te verbinden, ervaringen uit te wisselen en elkaar te ondersteunen. Voor het inhuren van extra krachten heeft de provincie Groningen samen met het Rijk ruim 1,6 miljoen euro beschikbaar gesteld. Groninger gemeenten en waterschappen kunnen bij de provincie subsidie aanvragen om de voorfase van woningbouw te versnellen. Met de eerste ronde van deze subsidie zijn 15 woningbouwprojecten in Groningen versneld.

De redactie van Dagblad van het Noorden is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dit artikel.