Agrarische collectieven bieden hulp

Groningse collectieven kunnen boeren begeleiden bij het maken van keuzes voor regelingen. Foto: Provincie Groningen

Groningse collectieven kunnen boeren begeleiden bij het maken van keuzes voor regelingen. Foto: Provincie Groningen

Groningse boeren kunnen bij hun collectief terecht voor hulp met het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB).

Groningse boeren kunnen bij hun collectief terecht voor hulp met het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Het GLB heeft dit jaar nieuwe elementen gekregen zoals de eco-regeling, nieuwe registratie van landschapselementen en bufferstroken. Ook zijn de randvoorwaarden, de eco-regeling en het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) met elkaar verbonden. Groningse collectieven kunnen boeren begeleiden bij het maken van keuzes voor regelingen. Hiervoor krijgt BoerenNatuur Groningen €200.000 subsidie van de provincie Groningen.

Maatwerkgesprekken

Boeren kunnen advies vragen bij het collectief in hun gebied. In een maatwerkgesprek wordt er gekeken naar de mogelijkheden in het GLB in combinatie met het ANLb. Dit om tot een zo goed mogelijke situatie voor de ecologie te komen, voor het bedrijf en in de omgeving. Boeren kunnen zich tot en met 15 juni aanmelden voor de GLB-subsidies. Meer informatie is te vinden op https://www.rvo.nl/glb-2023 .

Boerennatuur

BoerenNatuur Groningen is de koepelorganisatie van de collectieven Natuur en Landschapscollectief Midden Groningen, Collectief Groningen West en Agrarische Natuurvereniging Oost Groningen. Deze drie collectieven organiseren in Groningen het agrarisch landschap- en natuurbeheer. Ze zijn de spil tussen de individuele boeren die het werk uitvoeren en de overheid die subsidie verleent.

De redactie van Dagblad van het Noorden is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dit artikel.