Analyse laat zien: natuur in Liefstinghsbroek gaat achteruit

Het natuurgebied Liefstinghsbroek bij Vlagtwedde. Foto: Provincie Groningen

Het natuurgebied Liefstinghsbroek bij Vlagtwedde. Foto: Provincie Groningen

De natuur in het Natura 2000-gebied Liefstinghsbroek bij Vlagtwedde is achteruit gegaan sinds het gebied in 2002 de Natura2000-status kreeg.

Dat blijkt uit de natuurdoelanalyse van Liefstinghsbroek. De achteruitgang komt door verzuring en verdroging, te veel stikstofneerslag en een te laag grondwaterpeil. De provincie is vanwege de Wet Stikstof en Natuur verplicht om voor het Liefstinghsbroek een natuurdoelanalyse op te stellen. Deze analyse wordt daarna getoetst door de Ecologische Autoriteit.

Maatregelen

De achteruitgang kan niet alleen verbeterd worden door in het gebied zelf maatregelen te nemen. Ook moet er in de omgeving ingegrepen worden om de neerslag van stikstof te laten dalen en de kwaliteit van het water te verbeteren. In het rapport worden hiervoor maatregelen beschreven. In welke vorm en tempo deze maatregelen uitgevoerd kunnen worden hangt af van het oordeel van de Ecologische Autoriteit en de uitkomst van het gebiedsproces, dat in de Transitie van het landelijk gebied wordt vormgegeven.

Rapport

Het rapport van de natuurdoelanalyse is te vinden op www.provinciegroningen.nl .

De redactie van Dagblad van het Noorden is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dit artikel.