Bijeenkomsten toekomst landelijk gebied

Om het proces behapbaar te houden is Groningen opgedeeld in zeven deelgebieden, op basis van de kenmerken van het landschap. Foto: Provincie Groningen

Om het proces behapbaar te houden is Groningen opgedeeld in zeven deelgebieden, op basis van de kenmerken van het landschap. Foto: Provincie Groningen

De provincie organiseert in juni zeven inloopbijeenkomsten over de toekomst van het Groninger platteland.

Deze gaan over het herstel van onze natuur, het verminderen van de uitstoot van stikstof en broeikasgassen en het verbeteren van de kwaliteit van het water, en voor het behoud van een landbouwsector die hieraan bijdraagt. Dit moet allemaal passen binnen de grenzen en de leefbaarheid van het Groninger platteland.

Voor wie?

De bijeenkomsten zijn bedoeld voor wie zich wil informeren over wat er in diens omgeving speelt. De basis voor de bijeenkomsten is de startnotitie Transitie Landelijk Gebied die Provinciale Staten in februari hebben vastgesteld. Dit jaar nemen we de tijd om samen met de belanghebbenden per deelgebied een plan te maken. Samen vormt dit het gebiedsplan voor heel Groningen, dat begin 2024 klaar moet zijn.

Aanspreekpunt

Om het proces behapbaar te houden is Groningen opgedeeld in zeven deelgebieden, op basis van de kenmerken van het landschap. Voor ieder deelgebied zijn een gebiedsregisseur en een verkenner aangesteld. Zij zijn aanspreekpunt en gaan met de betrokkenen in gesprek om samen met de gebieden toe te werken naar een gedragen plan en een Groningse kaart.

Gezonde leefomgeving

Ons landelijk gebied staat onder druk. We weten dat het klimaat verandert, dat de biodiversiteit versterkt moet worden en dat we in onze watersystemen tegen de grenzen van de maakbaarheid aanlopen. Dit betekent dat we anders met onze omgeving moeten omgaan. Voor een gezonde leefomgeving, voor schoon drinkwater, het voortbestaan van onze planten en dieren en het terugdringen van de klimaatverandering.

Informatie

Gemeenten, waterschappen, organisaties, ondernemers en inwoners zijn van harte welkom om zich te informeren en mee te praten over een plan voor een mooie, gezonde leefomgeving, perspectief voor de landbouw, voor ondernemers en provincie die voorbereid is op de toekomst.

Meer informatie staat op: www.provinciegroningen.nl/tlg .

De redactie van Dagblad van het Noorden is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dit artikel.