Bijna 7 miljoen voor klimaatmaatregelen in Groningen en Noord-Drenthe

Waterbeheersing wordt steeds belangrijker. Een pakket maatregelen moet wateroverlast, droogte en het risico op overstroming in de regio Groningen/Noord-Drenthe beperken. Foto: Provincie Groningen

Waterbeheersing wordt steeds belangrijker. Een pakket maatregelen moet wateroverlast, droogte en het risico op overstroming in de regio Groningen/Noord-Drenthe beperken. Foto: Provincie Groningen

Groningen en Noord-Drenthe krijgen bijna 7 miljoen euro van het Rijk om maatregelen uit te voeren om in te spelen op de klimaatverandering.

Er was een aanvraag ingediend voor 64 maatregelen, via de Tijdelijke Impulsregeling Klimaatadaptatie. Het Rijk betaalt een derde van de kosten.

Maatregelen

De maatregelen moeten wateroverlast, droogte en het risico op overstroming in de regio Groningen/Noord-Drenthe beperken. Dat kan bijvoorbeeld door regenwater in de grond vast te houden of gescheiden rioolstelsels aan te leggen, waarbij regenwater en afvalwater apart worden afgevoerd. Het regenwater kan tijdelijk worden opgeslagen in zogeheten ‘wadi’s’ en verlaagde groenstroken, en vervolgens de bodem in zakken. Dit voorkomt niet alleen wateroverlast, maar zo is er ook meer grondwater beschikbaar voor droge periodes. De maatregelen kosten in totaal ruim € 21 miljoen. Het Rijk betaalt via de Impulsregeling ruim € 6,8 miljoen mee. De regiopartners leggen de rest bij. In vrijwel iedere gemeente in de regio worden de komende jaren klimaatadaptatiemaatregelen uitgevoerd.

Impulsregeling Klimaatadaptatie

Het geld uit de Impulsregeling is bedoeld voor projecten van gemeenten, provincies en waterschappen die de aanpassing aan extreme weersomstandigheden door klimaatverandering versnellen. Het gaat vooral om maatregelen om de gevolgen van droogte of overstromingen de beperken. Een voorwaarde voor de regeling van het Rijk is dat de projecten vóór 2028 afgerond zijn.

Werkregio Groningen/Noord-Drenthe

De werkregio Groningen/Noord-Drenthe is een samenwerkingsverband van alle tien Groningse gemeenten, vier Drentse gemeenten (Tynaarlo, Aa en Hunze, Assen, Noordenveld), de provincies Groningen en Drenthe, waterschappen Noorderzijlvest en Hunze & Aa’s, de Veiligheidsregio’s Groningen en Drenthe en de waterbedrijven van beide provincies.

De redactie van Dagblad van het Noorden is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dit artikel.