Aangeboden door

Extra geld voor behoud en restauratie monumenten en karakteristieke panden

Het oude schoolgebouw in de Sint Walburgstraat in Groningen wordt gerestaureerd. Foto: Provincie Groningen

De provincie steekt € 1 miljoen extra in het bestaande Cultuurfonds voor Monumenten Groningen.

Eigenaren van een gemeentelijk monument of karakteristiek pand kunnen uit dit fonds een lening krijgen voor restauratie, herstel, herbestemming en verduurzaming van het pand.

Restauratie oude school

Op 23 november bezocht gedeputeerde Mirjam Wulfse samen met vertegenwoordigers van het Nationaal Restauratiefonds en Prins Bernhard Cultuurfonds een pand in de Sint Walburgstraat in het centrum van Groningen. De bewoner van dit pand restaureert en verduurzaamt een voormalige basisschool met een lening uit het Cultuurfonds voor Monumenten. In het pand komen appartementen met gemeenschappelijke ruimtes.

Extra geld

De provincie stortte eerder al € 2,1 miljoen extra in het fonds. Dit geld is inmiddels bijna uitgeleend. Onder eigenaren van monumenten is veel behoefte aan financiële steun. Daarom is nu besloten om eenmalig € 1 miljoen extra beschikbaar te stellen. Het Nationaal Restauratiefonds vult dat bedrag aan met € 350.000. Het Prins Bernhard Cultuurfonds en het Nationaal Restauratiefonds regelt het verstrekken van de leningen.

De redactie van Dagblad van het Noorden is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dit artikel.