Gedeputeerde Staten willen 24 miljoen extra in Fonds Nieuwe Doen

Het Fonds Nieuwe Doen verstrekt ook leningen aan initiatieven in de energie. Foto: Provincie Groningen

Het Fonds Nieuwe Doen verstrekt ook leningen aan initiatieven in de energie. Foto: Provincie Groningen

Het college van Gedeputeerde Staten wil het vermogen van het Fonds Nieuwe Doen verhogen met € 24 miljoen. Het Fonds Nieuwe Doen verstrekt leningen aan projecten in de zorg, leefbaarheid en energie in de provincie Groningen.

Doordat er veel aanvragen binnenkomen, vooral bij het deelfonds Energie, moet het fonds nu soms nee verkopen. Gedeputeerde Staten leggen dit principebesluit voor aan Provinciale Staten. Provinciale Staten nemen het uiteindelijke besluit.

Zonnepanelen op dak

Door de fors gestegen energieprijzen, een toenemende druk op leefbaarheidsvoorzieningen en een constante vraag van zorgprojecten is er meer vraag naar leningen. Met name bij het deelfonds Energie is er nu te weinig geld beschikbaar.

Verhoging van 50%

Gedeputeerde Staten willen de drie deelfondsen voor Energie, Leefbaarheid en Zorg van het Fonds Nieuwe Doen verhogen met 50%. Daarmee krijgt het fonds een totaal vermogen van € 72 miljoen. De verwachting is dat met het extra geld het fonds de komende jaren voldoende vermogen heeft om aan de vraag te voldoen.

Fonds Nieuwe Doen

Het Fonds Nieuwe Doen startte in 2017 en verstrekt leningen aan initiatieven in de zorg, leefbaarheid en energie. Het idee achter het fonds is dat er tijdelijk geld beschikbaar wordt gesteld. Als de leningen zijn terugbetaald en terug zijn gekomen in het fonds, kan het geld daarna opnieuw worden gebruikt voor nieuwe initiatieven die betaald moeten worden.

De redactie van Dagblad van het Noorden is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dit artikel.