Groningen presenteert miljardenpakket als compensatie voor de gaswinning

Het gaat om een bedrag van 30 miljard euro, naast de kosten voor schadeherstel en versterking van woningen.  Foto: Provincie Groningen

Het gaat om een bedrag van 30 miljard euro, naast de kosten voor schadeherstel en versterking van woningen.  Foto: Provincie Groningen

Groningen heeft een pakket concrete voorstellen gepresenteerd als compensatie van de gaswinning. Het gaat om een bedrag van 30 miljard euro, naast de kosten voor schadeherstel en versterking van woningen.

Met het pakket ‘Ereschuld: herstel en perspectief voor Groningen’ gaan de overheden in Groningen het gesprek aan met het Rijk over het vervolg op het enquêterapport naar de gaswinning.

Ereschuld

Nederland heeft een ereschuld aan Groningen. Dat was de conclusie van de parlementaire enquêtecommissie naar de gaswinning in Groningen. De belangen van de inwoners van Groningen werden jarenlang genegeerd. Daarna slaagde het systeem er niet in om de gevolgen van de gaswinning en aardbevingen op te lossen. Dit had rampzalige gevolgen voor mensen, huizen, gemeenschappen en de regio.

Perspectief

Het oplossen van de problemen in Groningen begint bij schadeherstel en veiligheid. Dit moet gemakkelijker worden maar er moet ook gewerkt worden aan perspectief. Dat betekent dat er ook wordt geïnvesteerd in de toekomst van Groningen, bijvoorbeeld in huizen, dorpen, wijken, gezondheid en werkgelegenheid. Zo kunnen inwoners blijven wonen en werken in Groningen.

Integraal pakket

Het integrale pakket bestaat uit vier delen die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn: schadeherstel en versterking, leefbaarheid en voorzieningen, Groningen aardgasvrij en investeren in een nieuw perspectief voor Groningen. Bij het herstel van schade en versterking van huizen moeten inwoners geholpen worden en niet gehinderd worden door allerlei regelgeving. Een goed resultaat voor de inwoner moet voorop staan.

Verder moet er geïnvesteerd worden in leefbaarheid in dorpen en wijken: in de sociale samenhang en voorzieningen en de geestelijke gezondheid van inwoners. Ook moeten jongeren meer kansen krijgen en moet er een einde komen aan armoede die van generatie op generatie doorgaat. Verder willen we eraan werken om Groningen in 2035 aardgasvrij te maken.

De regio wil afspraken maken met het Rijk over een nieuw perspectief voor het gebied. Daarbij gaat het over duurzame energie, de toekomst van het landelijk gebied en het gezond en gelukkig ouder worden. Daarvoor moet geïnvesteerd worden in innovatie, onderwijs en arbeidsmarkt en bereikbaarheid.

In gesprek

Met het pakket ‘Ereschuld: herstel en perspectief voor Groningen’ geeft de regio antwoord op de uitkomst van de parlementaire enquête. Het pakket is tot stand gekomen na gesprekken van de provincie, gemeenten en waterschappen met inwoners, maatschappelijke organisaties en andere partijen. Aan de hand van het pakket gaan we de komende jaren nog verder in gesprek met de politiek en inwoners van Groningen.

De redactie van Dagblad van het Noorden is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dit artikel.