Groningen wil onafhankelijk onderzoek naar kwik in aardgas

Hoge hoeveelheden kwik in Groningse gasleidingen. Foto: Provincie Groningen

Hoge hoeveelheden kwik in Groningse gasleidingen. Foto: Provincie Groningen

De Groningse overheden willen dat staatssecretaris Vijlbrief van Mijnbouw onafhankelijk onderzoek laat doen naar de besluitvorming over kwik in Groningse gasleidingen.

Dit onderzoek moet antwoord geven op de vraag wie in de periode 2012-2014 op welk moment wist van de hoge hoeveelheden kwik en wie vervolgens welke afwegingen heeft gemaakt. De regio vindt dat de inwoners van Groningen hier recht op hebben.

Onderzoek

Staatssecretaris Vijlbrief informeerde begin januari de Tweede Kamer dat Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) sinds juni 2022 hier onderzoek naar doet en dat SodM het RIVM de opdracht heeft gegeven onderzoek te doen naar mogelijke risico’s voor de gezondheid. De Groningse gemeenten, de provincie, de veiligheidsregio en de waterschappen vinden dat de inwoners van Groningen er recht op hebben om hebben te weten hoe de besluitvorming tussen 2012 en 2014 is verlopen. Het onafhankelijk onderzoek kan naast het onderzoek van SodM en RIVM uitgevoerd worden.

Besluitvorming

De Groningse overheden hebben de indruk dat de partijen die betrokken waren bij de gaswinning, niet open zijn geweest over hoe zij in het verleden risico’s afwogen en toezichthouders niet de gelegenheid boden om een afweging te maken of onderzoek te doen. De Staat is mede-exploitant van het Groningenveld, maar ook verantwoordelijk voor het stellen van normen en het toezicht houden. De Groningse overheden vinden het belangrijk dat deze dubbelrol onafhankelijk wordt onderzocht.

Wettelijk voorschrift

De overheden doen ook een beroep op de staatssecretaris om ervoor te zorgen dat er een wettelijk voorschrift komt over kwik in de samenstelling van gas. Uitstoot van kwik moet voorkomen worden en als dat niet kan, moeten emissies zoveel mogelijk teruggebracht worden. Dit is nu niet wettelijk vastgelegd voor de gassamenstelling en de gasleidingen en dat is volgens de regio een tekortkoming.

Brief

De brief aan staatssecretaris Vijlbrief is te vinden op de website van de provincie Groningen.