Groningse organisaties willen investeren in gezondheid

Zorgmanager Wilja Strating van Menzis overhandigt het rapport aan gedeputeerde Tjeerd van Dekken. Foto: Provincie Groningen

Zorgmanager Wilja Strating van Menzis overhandigt het rapport aan gedeputeerde Tjeerd van Dekken. Foto: Provincie Groningen

Zorginstellingen, burgerinitiatieven, zorgverzekeraars, overheden en kennisorganisaties hebben samen een visie opgesteld voor de gezondheid van Groningers: de ‘Regiovisie Gezonde Groningers, Gezonde Zorg’.

Wilja Strating, zorgmanager bij Menzis, overhandigde het rapport aan gedeputeerde Tjeerd van Dekken.

Gezond Groningen

Groningers zijn minder gezond dan inwoners in andere delen van het land. Ook zijn er grote verschillen tussen Groningers onderling. Met de regiovisie willen we ervoor zorgen dat Groningers gezonder en langer leven. Ruim 40 organisaties hebben de regiovisie vastgesteld en verenigen zich in het Gezondheidsoverleg Groningen. Dit is een combinatie van de platforms Preventie Overleg Groningen (POG) en Groningen Beter.

Thema’s

· Wachtlijsten moeten korter worden, in de medisch-specialistische zorg (bijvoorbeeld bij oogartsen), de verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg en de GGZ.

· Gezond opgroeien en leven in een gezonde leefomgeving begint vanaf de zwangerschap, met ondersteuning van onder andere het programma Kansrijke Start. Daarna draagt op school de Verrijkte Schooldag (Tijd voor Toekomst) bij aan de gezondheid van scholieren.

· Een gezonde beroepsbevolking. Veel medewerkers in de zorg gaan ander werk doen. Dat komt omdat het werk in de praktijk niet is wat ze er van tevoren van hadden verwacht. Zorgmedewerkers moeten hier beter op voorbereid worden, maar ook moet het werk verbeterd worden, zodat ze hier met meer plezier kunnen blijven werken.

· Gebruikmaken van digitalisering en gezondheidsdata. Beter gebruikmaken van de gezondheidsdata, zoals in Lifelines en de gezondheidsmonitors van de GGD. Met deze data kan gezondheid en gezonde zorg in kaart gebracht worden.

Landelijke ontwikkelingen

Ook landelijk wordt er meer geïnvesteerd in gezondheid. De regiovisie sluit nauw aan op het landelijke Integraal Zorg Akkoord en het Gezond en Actief Leven Akkoord.

De redactie van Dagblad van het Noorden is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dit artikel.