Groot aantal PAS-melders in Groningen legaal na uitspraak Raad van State

Industriële bedrijven in de Eemshaven en Delfzijl liggen verder dan 25 kilometer van Natura 2000-gebieden als Liefstinghsbroek. Foto: Provincie Groningen

Industriële bedrijven in de Eemshaven en Delfzijl liggen verder dan 25 kilometer van Natura 2000-gebieden als Liefstinghsbroek. Foto: Provincie Groningen

De afstand waarop de neerslag van stikstof van een project moet worden berekend, mag begrensd worden op 25 kilometer. Dat heeft de Raad van State bepaald.

Voor Groningen heeft dit een aantal flinke gevolgen, onder meer voor 29 PAS-melders die legaal zijn verklaard. Een PAS-melder is een bedrijf of onderneming die kon volstaan met een melding van de betekende stikstofbelasting op kwetsbare natuur, zoals een Natura 2000-gebied.

Neerslag stikstof

Rekenen tot 25 kilometer gebeurde al vanaf 2022 maar het was tot nu toe onduidelijk of dit juridisch stand zou houden. De uitspraak betekent niet dat hier niets hoeft te worden gedaan aan de neerslag van stikstof buiten de 25 kilometer-grens. Deze zogenaamde depositie maakt deel uit van de nationale stikstofneerslag en de overheid zet zich in om de uitstoot van stikstof te verminderen en maatregelen te nemen om verslechtering van natuur tegen te gaan.

Gevolgen uitspraak

Een deel van het Gronings grondgebied ligt op grotere afstand dan 25 kilometer van Natura 2000-gebieden, die door stikstof aangetast worden. Het gaat hierbij om het gebied rond de Eemshaven en Delfzijl. Hier kan de stikstofuitstoot voor projecten niet meer leiden tot vergunningplicht.

Legaal

In Groningen zijn 29 meldingen definitief legaal geworden, het gaat hier om de zogenaamde PAS-melders. Voor een onbekend aantal vrijgestelde bedrijven (met deposities tussen 0,05 en 0,005 mol/N/ha/j) en interimmers geldt hetzelfde. Interimmers zijn bedrijven zonder natuurvergunning die gestart of uitgebreid zijn na het van kracht worden van de beschermingsbepalingen van de Habitatrichtlijn.

Juridische procedures

Daarnaast speelt een aantal juridische procedures tegen bedrijven in de Eemshaven en Oosterhorn. We verwachten dat stikstof voor deze bedrijven geen negatieve juridische gevolgen meer zal hebben.

Kijk voor meer informatie over de uitspraak van de Raad van State op www.provinciegroningen.nl .

De redactie van Dagblad van het Noorden is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dit artikel.