Aangeboden door

Informatieavonden over wind op zee op 23 en 27 juni in Het Hogeland

Het gaat om de route van de elektriciteitskabels van de windmolenparken op zee. Foto: Provincie Groningen

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) organiseert twee informatieavonden over de aansluiting van de windparken Ten Noorden van de Wadden en Doordewind in de Groningse Eemshaven.

In de provincie Groningen gaat het om twee bijeenkomsten in de gemeente Het Hogeland, op 23 juni in Uithuizermeeden en op 27 juni in Pieterburen.

Aansluitingen

Windenergie op zee levert een belangrijke en noodzakelijke bijdrage aan de klimaatdoelstellingen. De windparken op zee moeten worden aangesloten op het elektriciteitsnet. Hier zijn routes met elektriciteitskabels (of in de toekomst: waterstofleidingen) voor nodig. Ook wordt gekeken naar mogelijke routes voor elektriciteitskabels en waterstofleidingen voor toekomstige windparken.

Informatieavonden

De gemeente Het Hogeland ligt in het gebied waar mogelijke routes voor de elektriciteitskabels aan land komen. De aanleg van deze kabels heeft impact op de omgeving. Daarom organiseert het ministerie van EZK informatieavonden om hierover in gesprek te gaan. Inwoners zijn van harte welkom. Aanmelden is niet nodig.

· Bijeenkomst Uithuizermeeden: donderdag 23 juni 2022 van 19.30 tot 21.30 uur in de Sportkantine Meij, van SV de Heracliden, Uithuizermeeden.

· Pieterburen: maandag 27 juni 2022 van 19.30 tot 21.30 uur in het Dorpshuis, Pieterburen.

Daarnaast organiseert het ministerie ook bijeenkomsten in Noardeast-Fryslân, en op Ameland en Schiermonnikoog.

Meer informatie https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/pawoz .

De redactie van Dagblad van het Noorden is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dit artikel.

Nieuws

menu