Inwoners willen snelle en groene Lelylijn die economie versterkt

Minister Vivianne Heijnen, commissaris van de Koning René Paas en wethouder Philip Broeksma van de Gemeente Groningen. Foto: Provincie Groningen

Minister Vivianne Heijnen, commissaris van de Koning René Paas en wethouder Philip Broeksma van de Gemeente Groningen. Foto: Provincie Groningen

Ruim 11.000 inwoners hebben meegedaan aan een online onderzoek over de plannen voor de Lelylijn. De Lelylijn is een plan voor een snellere treinverbinding tussen het noorden van Nederland en de Randstad.

De belangrijkste uitkomsten uit het onderzoek zijn dat inwoners het belangrijk vinden dat de Lelylijn zorgt voor een snellere verbinding tussen het Noorden en de Randstad en dat de natuur hier zo min mogelijk last van heeft. Inwoners van Noord-Nederland vinden het belangrijk dat de lijn zorgt voor een sterkere economie in het Noorden.

Meepraten

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het projectteam Lelylijn. Dat is een samenwerking van de rijksoverheid en provincies en gemeenten in Noordelijk Nederland. Het is de eerste keer dat inwoners al zo vroeg betrokken worden bij infrastructurele plannen van het Rijk. Normaal gesproken kunnen inwoners pas later meepraten. De bedoeling van de online raadpleging was niet om inwoners te vragen of ze voor of tegen de Lelylijn zijn, maar om van hen te horen wat hun voorkeuren, zorgen en ideeën zijn.

Onderzoek

De uitkomsten van de raadpleging zijn onderverdeeld in drie groepen: een groep die uitkomsten geeft voor inwoners uit heel Nederland, een groep die uitkomsten geeft voor inwoners uit noordelijk Nederland en de uitkomsten van de open raadpleging die door iedereen ingevuld kon worden. Wat opvalt is dat de groep uit Noord-Nederland werkgelegenheid, goede bereikbaarheid en een sterke economie belangrijker vindt. De groep uit heel Nederland vindt het stimuleren van de trein ten opzichte van de auto en het vliegtuig belangrijker.

Ideeën

Naast meningen zijn er ook veel ideeën en zorgen aangeleverd via het online onderzoek. Zo vinden mensen dat een snelle lijn niet mag zorgen voor veel overlast voor omwonenden. Ook vinden ze dat een snelle lijn wel meerdere tussenstations moet hebben tussen Groningen/Leeuwarden en Amsterdam. In het vervolg van het onderzoek naar de Lelylijn worden de uitkomsten en ideeën meegewogen in de verschillende alternatieven die uitgewerkt worden. Per mogelijk tracé worden de voor- en nadelen in kaart gebracht.

Vervolg

De plannen voor de Lelylijn moeten nog verder worden uitgewerkt en er moet nog een definitief besluit komen over de aanleg van de Lelylijn. De uitkomsten van dit onderzoek worden meegenomen in de verdere uitwerking. Ook komen er nog meer onderzoeken. Zo komt er een onderzoek naar de bereikbaarheid. Daarbij wordt gekeken naar verschillende alternatieven. Ook wordt onderzocht hoe het hele gebied verder kan worden ontwikkeld. Bij beide onderzoeken wordt de mening van inwoners en organisaties gevraagd. Het Rijk en de regio willen in het najaar van 2024 samen een voorkeursvariant vaststellen, waarvoor ook geld beschikbaar is.

De redactie van Dagblad van het Noorden is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dit artikel.