Meedenken over de Lelylijn

In het najaar van 2024 moet worden vastgesteld welke variant voor de lijn de voorkeur heeft. Foto: Provincie Groningen

In het najaar van 2024 moet worden vastgesteld welke variant voor de lijn de voorkeur heeft. Foto: Provincie Groningen

Iedereen die dat wil kan meedenken over de plannen voor de Lelylijn, de snelle treinverbinding tussen het Noorden en de Randstad.

Dat kan door de enquête in te vullen op de website www.lelylijnraadpleging.nl . Dit is de eerste stap waarmee inwoners kunnen meedenken over de nieuwe spoorverbinding. Daarna wordt de omgeving breder bij het proces betrokken. Bestuurders in Den Haag en in de regio gebruiken de uitkomsten van het onderzoek bij het maken van keuzes over de Lelylijn.

Enquête

In de enquête staan vragen over wat inwoners belangrijk vinden als het gaat over de Lelylijn. Ze krijgen verschillende dilemma’s van de overheid voorgelegd: op hoeveel stations moet de trein stoppen? Hoeveel treinen per uur moeten er over de Lelylijn gaan rijden? Wat zou de reistijd van de snelste trein moeten zijn tussen Groningen/ Leeuwarden en Amsterdam? Door de enquête willen bestuurders een goed beeld krijgen van de mening van inwoners. De enquête kan tot 31 maart worden ingevuld. Het is de bedoeling dat de eerste resultaten van het onderzoek voor de zomer bekend worden.

Bewoners betrekken

Het online onderzoek is een initiatief van het Rijk en de provincies Groningen, Fryslân, Drenthe, Flevoland en de gemeenten Leeuwarden, Groningen, Assen en Emmen. De noordelijke overheden hebben afgesproken dat inwoners al vanaf het begin betrokken worden bij het maken van de plannen voor de Lelylijn. Het is voor het eerst dat inwoners op deze manier in de onderzoeksfase van een groot infrastructureel project mee kunnen praten. Na de online enquête blijven bewoners betrokken bij het project. Hoe dat gebeurt is nog niet duidelijk.

Stand van zaken

In het coalitieakkoord van het kabinet staat 3 miljard euro gereserveerd om de Lelylaan aan te leggen. Daarbij betalen de regio en de Europese Unie mee. Hoe de Lelylijn precies gaat lopen is nog niet besloten. De plannen voor de Lelylijn moeten nog verder worden uitgewerkt en er moet nog een definitief besluit voor de aanleg van de Lelylijn worden genomen. In het najaar van 2024 moet worden vastgesteld welke variant voor de lijn de voorkeur heeft en moet daar geld voor beschikbaar zijn.