Aangeboden door

Mogelijkheden voor boeren op zoute bodem

Boeren nemen poolshoogte op een proefveld. Foto: Provincie Groningen

Bepaalde soorten aardappels, wortel en kool kunnen het prima doen op een zoute bodem. Dat blijkt uit het project SalFar (‘saline farming’), een project van de Europese Unie.

Vijf jaar lang werkte de provincie Groningen samen met partners uit zeven Noordzeelanden aan oplossingen voor de landbouw om met zout te leren leven.

Verzilting

Langdurige droogte en een stijgende zeespiegel zorgen ervoor dat de bodem zouter wordt. Dit is slecht nieuws voor boeren, want heel wat teelten worden onmogelijk en de kwaliteit van het gras voor het vee wordt minder. Een mogelijke manier om met verzilting om te gaan, is om te kiezen voor gewassen die goed tegen zout kunnen.

Proefvelden

Tijdens het SalFar-project is ervaring opgedaan met het verbouwen van gewassen onder zilte omstandigheden op meer dan twintig proefvelden in België, Denemarken, Duitsland, Engeland, Nederland, Noorwegen en Zweden. Zo werd onder meer gekeken naar traditionele landbouwgewassen die beter tegen zout kunnen maar die zonder zout in de bodem een goede productie opleveren. Daaruit bleek dat bepaalde aardappelrassen het heel goed doen in een zoute bodem en dat zelfs de smaak verbetert. Deze aardappels kunnen als delicatessen of ‘premium’-aardappel verkocht worden. Ook wortels en verschillende koolsoorten doen het prima in verzilte grond. Ook suikerbieten en wintertarwe zijn getest en worden geanalyseerd. Belangrijke conclusies zijn dat zilte teelt mogelijk is, als er goede kennis is van gewassen die goed tegen zout kunnen, er op de juiste manier bemest wordt en de bodem goed beheerd wordt.

Aan de slag met zilte landbouw

Voor boeren die willen pionieren met landbouw op zoute grond is een boek uitgebracht: ‘Inspiratie en Handleiding voor Zilte Landbouw’. Ook kunnen boeren een bezoek brengen aan de proefvelden van Stichting Proefvelden Noordelijke Akkerbouw (SPNA) en de proefvelden van het project Dubbele Dijk. Daarnaast wordt de opgedane kennis wereldwijd gedeeld met boeren, wetenschappers en landen die ook te maken hebben met verzilting.

Kijk voor meer informatie op https://northsearegion.eu/salfar/ .

Voor meer informatie: www.provinciegroningen.nl .

De redactie van Dagblad van het Noorden is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dit artikel.