Aangeboden door

Natuurgebieden in Westerwolde en de Eems met elkaar verbonden

Het natuurgebied bij Westerwolde. Foto: Provincie Groningen

De werkzaamheden voor de natuurzone Brualersloot-de Lethe bij Westerwolde zijn afgerond. Tussen de natuurgebieden in Westerwolde en de Eems in Duitsland is een natuurverbinding aangelegd.

Beschermde diersoorten zoals de otter, ringslang en verschillende vleermuissoorten kunnen zich nu makkelijker tussen Duitsland en Nederland verplaatsen. Prolander voerde de werkzaamheden in opdracht van de provincie uit.

Werkzaamheden Nederland

Aan de Nederlandse kant van de grens zijn natuurvriendelijke oevers aangelegd langs het B.L. Tijdenskanaal. In de Lethe is een bestaande sloot verbreed en in oostelijke richting is een nieuwe sloot aangelegd. Zo verbindt deze sloot het B.L. Tijdenskanaal met de Brualer Schloot in Duitsland. Deze sloot heeft natuurvriendelijke oevers gekregen. Verder zijn er poelen in de Lethe aangelegd. Dit zijn ondiepe plassen die ontstaan uit hemelwater.

Werkzaamheden Duitsland

Het Duitse deel van het projectgebied loopt van de Lethe, langs de Brualer Schloot, tot aan de Eems bij Diele. Ook aan de Duitse zijde zijn natuurvriendelijke oevers aangelegd. Verder is een grote poel gegraven die aansluit op de Brualer Schloot. Hier kunnen vissen paren. In Duitsland zijn takken en stronken in de waterloop gelegd om het water dynamischer te maken, zonder dat er gevaar is voor de waterafvoer. Deze maatregelen zijn vooral genomen voor vogels en vissen.

Wandelen voor jong en oud

Bij de wandelpaden in het Nederlandse en Duitse deel zijn borden met informatie over het gebied geplaatst. Zo liggen er op de route twee verdedigingswerken in de Lethe, die daar in 1797 zijn aangelegd als bescherming voor militairen. Voor kinderen komt een speurtocht met weetjes en opdrachten.

Internationale samenwerking

De werkzaamheden aan de natuurzone begonnen in oktober 2020. In 2021 werden de werkzaamheden in Nederland afgerond. Dit jaar was het tijd voor de herinrichting van het Duitse deel. Dit project werd ondersteund door het programma INTERREG VA Deutschland-Nederland, met middelen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en nationale cofinanciering door het Niedersächsisches Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung en door de Provincie Groningen.

Voor meer informatie: www.provinciegroningen.nl .

De redactie van Dagblad van het Noorden is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dit artikel.

Nieuws

menu