Nieuwe regeling voor presentatie collecties musea

Een museum verkennen met een VR-bril. Foto: Provincie Groningen

Een museum verkennen met een VR-bril. Foto: Provincie Groningen

Er komt een nieuwe regeling voor musea en erfgoedinstellingen om de presentatie van hun vaste collectie te vernieuwen.

Met bijvoorbeeld een app, een virtuele rondleiding of een volledig nieuwe vaste presentatie kan een museum beter aansluiten bij deze tijd en nieuw publiek bereiken. De regeling ‘vernieuwing vaste presentatie erfgoed’ gaat in op 1 mei 2022.

Stimuleren

Veel musea en erfgoedinstellingen in de provincie hebben de laatste jaren niet kunnen investeren in de vaste presentatie van hun collectie. Vaak ontbreekt daarvoor het budget, de kennis of het personeel. Met deze regeling stimuleert de provincie deze instellingen om de collectie te vernieuwen en beschikbaar te stellen voor een zo breed mogelijk publiek.

Erfgoed en archeologie

De subsidie is bedoeld voor collecties op het gebied van Gronings erfgoed en archeologie. Door de collectie bijvoorbeeld digitaal te presenteren wordt het voor een breed publiek aantrekkelijker om een museum te bezoeken, bijvoorbeeld voor mensen die nu nooit in een museum komen of voor scholen. Met een audiotour blijft een verhaal over Groninger erfgoed beter hangen. Archeologie gaat leven en krijgt betekenis als het verhaal achter de vondsten wordt verteld.

Kosten

Er is subsidie voor grote en kleine vernieuwende projecten. Ook voor projectkosten en planontwikkeling is geld beschikbaar. De regeling ‘Vernieuwing vaste presentatie erfgoed’ wordt opengesteld op 1 mei 2022. Voor dit jaar is er € 500.000 subsidie beschikbaar. Vanaf 1 mei is er meer informatie beschikbaar op de website van de provincie Groningen.

Voor meer informatie: www.provinciegroningen.nl .

De redactie van Dagblad van het Noorden is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dit artikel.