Aangeboden door

Noord-Nederland krijgt € 127,5 miljoen voor toekomstbestendige economie en arbeidsmarkt

De Europese Commissie stelt een bedrag van € 108 miljoen beschikbaar voor Noord-Nederland. Foto: Provincie Groningen

De Europese Commissie stelt een bedrag van € 108 miljoen beschikbaar voor Noord-Nederland. Het geld is bedoeld voor nieuwe ontwikkelingen die bijdragen aan de brede welvaart.

Bij brede welvaart gaat het niet alleen om economie maar bijvoorbeeld ook om gezondheid, onderwijs en milieu. Het geld komt uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Het Rijk doet hier nog eens € 19,5 miljoen bij. Dat brengt het totaal beschikbare bedrag op € 127,5 miljoen. De eerste subsidies kunnen na de zomer bij het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) worden aangevraagd.

Ondernemersklimaat versterken

Het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) is bedoeld om Europa slimmer, groener, socialer en inclusiever te maken. Het EFRO wil de samenhang binnen Europa versterken en de verschillen tussen Europese regio’s verkleinen. Noord-Nederland wil zijn ondernemers- en innovatieklimaat versterken. In het Noorden willen we werken aan een open en creatief klimaat met ruimte voor ontwikkeling en slimme ideeën die bijdragen aan een economie en een arbeidsmarkt die voorbereid zijn op de toekomst. Vier thema’s vormen de basis voor deze ontwikkelingen: energie, circulaire economie, digitalisering en gezondheid.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de website van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland, www.snn.nl . Hier kunnen na de zomer ook subsidieaanvragen worden gedaan.

Voor meer informatie: www.provinciegroningen.nl .

De redactie van Dagblad van het Noorden is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dit artikel.

Nieuws

menu