Aangeboden door

Onderzoek naar de beste opbrengst voor de akkerbouwer

Henk Westerhof in een graanveld. Foto: Provincie Groningen

Hoe kunnen akkerbouwers op de beste manier hun gewassen verbouwen? Met die vraag houdt de Stichting Proefboerderijen Noordelijke Akkerbouw (SPNA) zich al vijftig jaar bezig.

De stichting heeft twee proefboerderijen waar onderzoek wordt gedaan: een in Munnekezijl op het Hogeland en een in Nieuw Beerta in de gemeente Oldambt. Op de proefboerderijen werken boeren, leveranciers en onderwijsorganisaties samen. De SPNA krijgt subsidie van de provincie Groningen.

Op een verantwoorde manier

„We richten ons in Groningen vooral op de teelt van pootaardappels en graan”, vertelt Henk Westerhof, directeur van SPNA. „Daarbij gaat het vooral om de vraag hoe je als akkerbouwer de beste opbrengst uit je teelt kunt halen. De laatste tien, vijftien jaar gaat het ook steeds meer over klimaat, biodiversiteit en natuurinclusieve landbouw. Dus: hoe kan je op een verantwoorde manier landbouw bedrijven, waarbij je oog hebt voor de natuur maar ook een goede opbrengst behaalt.”

Biologische gewasbescherming

Boeren of leveranciers van akkerbouwproducten leggen hun vraag neer bij de proefboerderijen en die doen hier vervolgens onderzoek naar. „Een voorbeeld zijn biologische gewasbeschermingsmiddelen”, licht Westerhof toe. „Daar is veel vraag naar maar er is nog weinig over bekend. Wij doen dan onderzoek en delen de ervaringen met boeren en adviseurs.”

Zoet water

Henk Westerhof ziet de toekomst van de akkerbouw positief tegemoet maar er zijn ook een aantal uitdagingen. „De akkerbouw heeft de wind mee, doordat steeds meer mensen plantaardig gaan eten. Een van de belangrijkste uitdagingen voor de komende jaren is de beschikbaarheid van zoet water. We merken de laatste jaren door de klimaatverandering dat perioden met veel water en perioden van droogte elkaar afwisselen. Langs de Waddenzeekust hebben de boeren te maken met verzilting. Doordat de bodem daalt en de zeespiegel stijgt, wordt de grond te zout. Dan is het belangrijk dat er voor de boeren genoeg zoet water beschikbaar is.”

Voor meer informatie: www.provinciegroningen.nl .

De redactie van Dagblad van het Noorden is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dit artikel.

Nieuws

menu