Aangeboden door

Onderzoek naar nieuwe gebieden voor drinkwaterwinning

De provincie brengt in kaart welke nieuwe locaties geschikt zijn voor de productie van drinkwater. Foto: Provincie Groningen

Er is steeds meer vraag naar drinkwater. Hoe zorgen we ervoor dat er ook in de toekomst nog voldoende water beschikbaar blijft?

Dat gaat de provincie Groningen samen met het Waterbedrijf Groningen onderzoeken. We brengen in kaart welke nieuwe locaties in de provincie geschikt zijn voor de productie van drinkwater.

Zoektocht naar drinkwater

De provincie zoekt naar plekken waar mogelijk in de toekomst grondwater kan worden gewonnen voor de drinkwatervoorziening. Niet alle gebieden zijn daarvoor geschikt. Dat heeft te maken met de waterkwaliteit en ook of het water goed uit de grond te krijgen is. De provincie wijst de komende maand vier gebieden aan als zoekgebied. Op basis van zorgvuldig onderzoek moet vervolgens blijken welke van deze gebieden daadwerkelijk geschikt zijn als waterwingebied. Uiteindelijk stelt de provincie deze gebieden vast.

Voldoende drinkwater voor de toekomst

Als de vraag naar drinkwater doorzet, verbruiken we met z’n allen in 2040 25 procent meer water dan nu. Dit komt omdat het aantal inwoners toeneemt en er meer industrie bij komt die voor haar productieproces zoet water nodig heeft. Ook klimaatverandering (langere periodes van droogte) en steeds intensiever gebruik van de bodem spelen een rol. Om ervoor te zorgen dat er ook in de toekomst voor iedereen voldoende drinkwater is, is het belangrijk dat we nu al onderzoeken waar we extra drinkwater kunnen winnen.

Meer informatie op www.waterbedrijfgroningen.nl .

De redactie van Dagblad van het Noorden is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dit artikel.

Nieuws

menu