Overheden werken samen aan aantrekkelijke waterprovincie

Mirjam Wulfse en Erich Wünker bevestigen met een handdruk de intentieverklaring. Foto: Provincie Groningen

Mirjam Wulfse en Erich Wünker bevestigen met een handdruk de intentieverklaring. Foto: Provincie Groningen

De provincie en Groninger gemeenten gaan de komende vier jaar intensiever samenwerken om in Groningen het toerisme op het water te verbeteren.

De overheden willen brugbedieningstijden tijdens het vaarseizoen beter op elkaar afstemmen. Verder willen ze voldoende aanlegplekken voor boten en meer aandacht voor recreatie en voorzieningen langs de vaarroutes. Dat staat in de intentieverklaring die op 8 maart werd ondertekend door gedeputeerde Mirjam Wulfse en Erich Wünker (voorzitter vrijetijdseconomie Vereniging van Groninger gemeenten).

Afspraken maken

In de provincie Groningen zijn verschillende partijen verantwoordelijk voor het beheer van vaarwegen. Daarom is het nodig om duidelijke afspraken met elkaar te maken over regels rond het beheer en onderhoud van de vaarwegen. Om deze dingen beter op elkaar af te stemmen heeft de provincie een kwartiermaker aangesteld.

Vaarroutes

In Groningen zijn veel themaroutes voor de recreatievaart en fiets- en wandelroutes langs het water. Die routes kunnen nog aantrekkelijker worden als ze ook digitaal beschikbaar komen. Als routes gecombineerd worden met natuur, cultuur en erfgoed, is dit goed voor de economie en de leefbaarheid in de dorpen.

Mogelijkheden

Volgens gedeputeerde Mirjam Wulfse zijn er in onze provincie veel mogelijkheden voor waterrecreatie maar is er nu nog te weinig aandacht voor. Daarom is het belangrijk om hierin goed samen te werken. De intentieverklaring is een eerste stap daarnaartoe. De bedoeling is dat de komende tijd meerdere partijen zich hierbij aansluiten.