'Prachtig om te zien hoe snel de natuur zich hier ontwikkelt'

Melanie Bus geniet van de snelle ontwikkelingen. Foto: Provincie Groningen

Melanie Bus geniet van de snelle ontwikkelingen. Foto: Provincie Groningen

Bij Westerbroek is een nieuwe verbinding aangelegd tussen de natuurgebieden ‘t Roegwold en het Zuidlaardermeergebied. De gebieden zijn met elkaar verbonden, zodat dieren, zoals de otter en de ringslang, zich beter kunnen verplaatsen.

Hiervoor zijn vijf faunapassages aangelegd onder verschillende wegen, waaronder de A7. Ook zijn bestaande wandelroutes uitgebreid en verbeterd. Kort na de aanleg van de faunapassage werd de eerste otter al gesignaleerd.

De natuurzone is vooral voor de otter aangelegd maar ook kleinere dieren, zoals de woelmuis en de ringslang, maken er gebruik van. Speciaal voor de otter is een doorgaande waterverbinding (slenk) aangelegd. Die is breed en diep genoeg, zodat er ook in de winter voldoende vis is voor de otter.

Borgterrein

Naast de uitbreiding van de natuur zijn ook de wandelpaden in de omgeving verbeterd. Bij de wandelroute langs de Scharmerplas is een uitkijkheuvel aangelegd, die zicht geeft op de waterverbinding en de grondwal langs de A7. Met verhogingen in het landschap en bomen zijn contouren van een vroeger borgterrein aangegeven. Wandelaars kunnen niet op het terrein terecht maar vanaf de wandelroute is het goed te zien.

Veldleeuwerik

Melanie Bus was namens de provincie toezichthouder van het project. „In dit project komt alles samen: betonbouw, wegenbouw, grondverzet… we hebben wel 230.000 kuub zand verplaatst! Het mooie bij werk in de natuur is dat je als het klaar is meteen ziet hoe de natuur zich ontwikkelt. Toen we één deelgebied klaar hadden, zagen we al meteen dat de veldleeuwerik er zich vestigde. Prachtig om te zien!”

Samenwerking

De aanleg van de natuurzone begon in 2018 en werd vorig jaar afgerond. De provincie gaf de opdracht voor het project. Prolander voerde het project uit in samenwerking met de gemeente Midden-Groningen, waterschap Hunze en Aa’s, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer.

Voor meer informatie: www.provinciegroningen.nl .

De redactie van Dagblad van het Noorden is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dit artikel.