Provincie en gemeente presenteren ambities voor mobiliteit en woningbouw

Gedeputeerde Fleur Gräper-van Koolwijk en wethouder Philip Broeksma presenteren het bidbook mobiliteit aan de ministers Hugo de Jonge (VROM) en Mark Harbers (IenW) en staatssecretaris Vivianne Heijnen (IenW).

Gedeputeerde Fleur Gräper-van Koolwijk en wethouder Philip Broeksma presenteren het bidbook mobiliteit aan de ministers Hugo de Jonge (VROM) en Mark Harbers (IenW) en staatssecretaris Vivianne Heijnen (IenW). Foto: Iris Sijbom

Groningen heeft veel in huis om de grote Europese, nationale en regionale vraagstukken te kunnen uitvoeren. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om wonen, energietransitie, gezondheid en digitalisering. Het is daarom belangrijk om te investeren in onze provincie. Dat staat in het zogeheten ‘bidbook mobiliteit’ van de provincie en de gemeenten Groningen.

Gedeputeerde Fleur Gräper-van Koolwijk en wethouder Philip Broeksma van de gemeente Groningen presenteerden hun ambities op 28 maart aan de ministers Hugo de Jonge (VROM), Mark Harbers (IenW) en staatssecretaris Vivianne Heijnen (IenW), tijdens een werkbezoek aan het Noorden.

Samen ambities waarmaken

Onze provincie heeft de goede randvoorwaarden om een groot deel van de maatschappelijke opgaven, zoals onze zeehavens en de stad Groningen, aan te kunnen. Gedeputeerde Gräper-van Koolwijk roept het Rijk, andere overheden, het bedrijfsleven en kennisinstellingen op samen te investeren in duurzame mobiliteit in Groningen, en samen de ambities in de regio, Nederland en Europa waar te maken. Zo is het belangrijk dat partijen samen werken aan (internationale) vervoersknooppunten (hubs), de juiste wegen en ov-netwerken, innovatie en verduurzaming van mobiliteit.

Voorbeelden

Het bidbook noemt verschillende voorbeelden van duurzame mobiliteit in Groningen. Zo loopt Groningen al voorop met de doorontwikkeling van het hoogwaardige openbaar busvervoersysteem (Bus Rapid Transit netwerk) en een testcentrum voor buistransport (Hyperloop). Ook vinden er experimenten plaats met autonoom vervoer, zoals zelfrijdende shuttlebusjes, automatisch bestuurde treinen en vervoer via drones. Maar er zijn nog meer wensen voor de toekomst. We vragen daarom aan het Rijk om met ons samen te werken en mee te investeren in duurzame mobiliteit, zodat we nog meer kunnen profiteren van de mogelijkheden die er in Groningen liggen.

Voor meer informatie: www.provinciegroningen.nl .

De redactie van Dagblad van het Noorden is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dit artikel.