Provincie ontvangt certificaat voor verminderen CO2-uitstoot

Gedeputeerde Fleur Gräper-van Koolwijk en directeur Gea Boerma van de provincie bij het certificaat. Foto: Provincie Groningen

Gedeputeerde Fleur Gräper-van Koolwijk en directeur Gea Boerma van de provincie bij het certificaat. Foto: Provincie Groningen

De provincie heeft een CO2 -bewust certificaat ontvangen voor de CO2-Prestatieladder.

Hiermee laten we zien dat we ons bewust zijn van onze CO2-uitstoot en dat we concrete doelen stellen en maatregelen nemen om de uitstoot te verminderen. Na Gelderland en Overijssel is Groningen de derde provincie met zo’n certificaat.

Niveau 3

De provincie krijgt een certificaat op niveau 3. Hiervoor is de uitstoot van onze auto’s en vrachtwagens, vastgoed en zakelijk reizen in kaart gebracht. De meeste uitstoot in 2021 vindt plaats bij de auto’s (52%). In 2030 willen we daarom dat alle lichte voertuigen emissieloos zijn. Verder willen we al onze panden en gebouwen voor 2028 energieneutraal maken. Voor zakelijk reizen is eerst meer inzicht nodig om concrete doelstellingen te kunnen formuleren.

Minder uitstoot

De afgelopen jaren hebben we veel geïnvesteerd in het terugbrengen van onze eigen CO2-uitstoot. Het provinciehuis is sinds 2021 volledig aardgasvrij en de uitstoot van CO2 bij gebruik van energie is teruggebracht naar nul. Dat komt omdat we zelf stroom opwekken met zonnepanelen en alleen groene energie inkopen. Op die manier is de uitstoot van CO2 bij vastgoed en wagenpark tussen 2019 en 2021 met 82% teruggebracht.

Over het certificaat

Het certificaat is uitgegeven door Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO). Met de CO2-Prestatieladder stimuleert SKAO bedrijven en overheden om de CO2-uitstoot te verminderen, met als uiteindelijke doel een klimaatneutraal bedrijfsleven. SKAO toetst ieder jaar of bedrijven en overheden het certificaat mogen behouden.