Aangeboden door

Rijk en provincie zoeken naar oplossingen voor gevolgen hoge energieprijzen

Rijzebol vreest voor een kaalslag in met name de chemische en procesindustrie, zoals op het Chemiepark Delfzijl. Foto: Provincie Groningen

Een delegatie van het provinciebestuur en de industrie in Groningen heeft spoedoverleg gevoerd met minister Micky Adriaansens van Economische Zaken, over de extreem hoge energieprijzen.

Volgens gedeputeerde IJzebrand Rijzebol herkent de minister hun zorgen en is ze bereid om samen op zoek te gaan naar oplossingen.

Chemiepark Delfzijl

Door de hoge energieprijzen komen steeds meer industriële bedrijven in de knel, ook in Groningen. Tijdens het overleg op het departement in Den Haag is aandacht gevraagd voor de ernstige regionale gevolgen. Volgens gedeputeerde Rijzebol is de continuïteit van tientallen grote ondernemingen in onze provincie in het geding. Hij vreest voor een kaalslag in met name de chemische en procesindustrie, met grote gevolgen voor de regionale economie en werkgelegenheid.

Crisisbeleid

De gedeputeerde voerde het overleg met de minister in Den Haag, samen met vertegenwoordigers van het Groningse bedrijfsleven, waaronder Groningen Seaports, Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta, Teijin Aramid en Royal Avebe. Zij wezen er in het gesprek op dat verschillende landen binnen de Europese Unie hun industrie financieel ondersteunen tijdens de energiecrisis, waardoor er geen ‘gelijk speelveld’ is.

Werkbezoek minister

De delegatie bood aan om mee te denken over oplossingen voor de problematiek, bijvoorbeeld een flexibele toepassing van bestaande subsidieregelingen om verduurzaming en vergroening van de industrie te versnellen. Minister Adriaansens werkt op dit moment aan een nationaal programma voor de industrie en staat open voor constructief overleg met het bedrijfsleven. Op 12 december komt de minister voor een werkbezoek naar Groningen.

De redactie van Dagblad van het Noorden is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dit artikel.