Rijk geeft richting aan terugdringen van stikstof

Minder stikstof uitstoten is belangrijk voor het behoud van onze natuur,  zoals het Liefstinghsbroek bij Vlagtwedde. Foto: Provincie Groningen

Minder stikstof uitstoten is belangrijk voor het behoud van onze natuur, zoals het Liefstinghsbroek bij Vlagtwedde. Foto: Provincie Groningen

Het Rijk presenteerde op 10 juni de startnotitie van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG).

Daarin staan de hoofdlijnen van het NPLG en wordt per provincie aangegeven wat de doelen zijn om de neerdaling van stikstof terug te dringen. Het gaat hier om een opgave voor het hele land, die doorvertaald wordt naar de provincies. De provincies hebben de taak om in het eigen gebied tot een aanpak te komen.

Noodzaak

Het is noodzakelijk dat we met z’n allen minder stikstof gaan uitstoten. Dat is belangrijk voor het behoud van onze natuur, de biodiversiteit, voor de gezondheid van onze inwoners en tegelijkertijd om weer ruimte te geven voor de bouw van nieuwe huizen. Dit betekent dat alle sectoren moeten meehelpen om de hoeveelheid stikstof terug te brengen: de industrie, het vervoer, de bouw en de landbouw.

Gebiedsgerichte aanpak

In de nauw overleg met de landbouwsector gaan we kijken hoe we het stikstofprobleem gaan oplossen. Daarbij gaat het om maatwerk omdat de soorten landbouw, de grondsoorten en types landschap van elkaar verschillen. We willen daarom met de sector in de verschillende gebieden kijken naar oplossingen die bij het gebied passen. Hierbij zetten we het geld van het Rijk in om concrete stappen te zetten. Dat is nodig om een oplossing te vinden voor het stikstofprobleem en om voldoende toekomstperspectief te blijven houden voor de landbouw in onze provincie.

Voor meer informatie: www.provinciegroningen.nl .

De redactie van Dagblad van het Noorden is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dit artikel.