Start onderzoek naar ecologische effecten van zonneparken

De onthulling van het bord met informatie over het ecologische onderzoek bij zonnepark Roodehaan. Foto: Provincie Groningen

De onthulling van het bord met informatie over het ecologische onderzoek bij zonnepark Roodehaan. Foto: Provincie Groningen

Het wetenschappelijk onderzoek naar de ecologische effecten van zonneparken is op 15 december van start gegaan.

Het onderzoek is een initiatief van de provincie Groningen en Solarfields en moet inzicht geven in wat zonneparken met de bodemkwaliteit en biodiversiteit doen. Kunnen zonneparken bijvoorbeeld kansen bieden door de versterking van het leefgebied van akkervogels of zijn ze juist een bedreiging? Biologe Sylvia de Vries van de Rijksuniversiteit Groningen brengt bij vijftien zonneparken de bodem, begroeiing, insecten, zoogdieren en vogels in kaart. De eerste resultaten zijn naar verwachting volgend jaar bekend.

Combinatie van functies bij zonnepark Roodehaan

Zonnepark Roodehaan is een van de zonneparken uit het onderzoek en is momenteel in aanbouw. Hierbij worden verschillende maatregelen genomen om positieve ecologische effecten te stimuleren. Zo worden de zonnepanelen in een standaardopstelling gebouwd maar ook met extra ruimte tussen de panelenrijen. Het doel hiervan is om te kijken of een bepaalde inrichting effect heeft op de biodiversiteit. Om het onderzoek goed uit te kunnen voeren, is bij Roodehaan een nulmeting gedaan.

Start ecologisch onderzoek

De aanleg van zonneparken gebeurt meestal in intensief gebruikt agrarisch landschap. Hiermee verdwijnt het gebruik van bestrijdingsmiddelen en kunstmest. Dat kan een positief resultaat op de bodem hebben. Maar er verdwijnt ook oppervlakte aan leefgebied voor akkervogels. Wat heeft dat voor effect? Hoe zorg je dat er naast zonneparken ook ruimte is voor natuur? Dat zijn twee vragen die de Rijksuniversiteit gaat onderzoeken.

Vijftien zonneparken

Het onderzoek vindt plaats bij vijftien zonneparken van verschillende eigenaren in de provincie Groningen. De onderzoekers brengen voor alle parken de biodiversiteit en de bodemkwaliteit in kaart. Daarnaast monitoren zij bij vijf zonneparken de ecologische waarden voor, tijdens en na de bouw. Ook vinden bij deze parken diverse experimenten plaats met inrichting en beheer. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de afstand tussen panelen, het beheer van de plantengroei tussen de panelen en de aankleding van de rand van het park.

Betrokken partijen

De provincie Groningen, Solarfields en Agricola School for Sustainable Development i.o. van de Rijksuniversiteit Groningen maken gezamenlijk dit vijfjarige onderzoek naar de effecten van de aanleg van zonneparken mogelijk. De aangesloten zonneparkeigenaren zijn: Hanergy, Eneco, Sunvest, Energiestreek, Vattenfall, Powerfield, Ecorus, GroenLeven, LC Energy, TPSolar, Solar Proactive.

De redactie van Dagblad van het Noorden is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dit artikel.