Subsidie voor bos, bomen en struiken

Elzensingels in het Westerkwartier. Foto: Provincie Groningen

Elzensingels in het Westerkwartier. Foto: Provincie Groningen

De provincie heeft een subsidieregeling geopend om het planten van bos, bomen en struiken in Groningen te stimuleren.

Initiatieven voor nieuw bos en rijen bomen komen hiervoor in aanmerking. Ook is er subsidie beschikbaar voor groen op schoolpleinen, erven en bedrijventerreinen. Een aanvraag indienen kan vanaf 21 april tot 1 november. In totaal is er een budget van € 695.000. De regeling is onderdeel van het programma Bos en Hout. Hiermee werkt de provincie aan een gezonde leefomgeving en het klimaat.

10 procent erbij in 10 jaar

De provincie heeft de ambitie om in 10 jaar tijd 10 procent meer bomen en groen te planten in Groningen. Bomen zijn goed voor het klimaat omdat ze CO2 opvangen, zorgen voor frisse lucht en de biodiversiteit vergroten. Bovendien maken bomen de omgeving mooier. De subsidieregeling helpt daarbij.

Elzensingels in het Westerkwartier

In het najaar van 2022 kon ook subsidie worden aangevraagd. Inmiddels heeft Staatsbosbeheer het project voor Elzensingels in het Westerkwartier bijna afgerond. Met dit project is ruim 4.600 meter aan nieuwe houtsingels geplant. Houtsingels zijn karakteristiek voor het Westerkwartier en zijn zeer belangrijk voor de biodiversiteit. In de afgelopen jaren zijn veel singels verloren gegaan. Nu worden met het aanplanten van nieuwe singels oorspronkelijke landschapsstructuren hersteld.

Subsidie aanvragen

Subsidie aanvragen kan via de subsidiepagina van de provincie Groningen. Voor de kosten van uitvoering is subsidie beschikbaar. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om bomen, het aanplanten en het bewerken van de grond. De provincie doet vooral de oproep om contact op te nemen, zodat initiatiefnemers geholpen kunnen worden met de aanvraag.

Meer informatie op: www.provinciegroningen.nl/bosenhout .