Subsidie voor jong schrijftalent uit Groningen en Noordwest-Duitsland

Jonge dichters uit Nederland en Duitsland treden met werk in de streektaal op tijdens festival Grasnapolsky. Foto: Provincie Groningen

Jonge dichters uit Nederland en Duitsland treden met werk in de streektaal op tijdens festival Grasnapolsky. Foto: Provincie Groningen

Op festival Grasnapolsky treden jonge dichters uit Nederland en Duitsland op met gedichten in de streektaal.

In juni staan ze nog een keer op het poëziefestival Dichters in de Prinsentuin. De provincie draagt € 27.000 subsidie bij vanuit de regeling Amateurkunst, cultuurparticipatie en erfgoed.

Grensland

Het project ‘En Je Noemt Het/Het Grensland’ van stichting NOORDWOORD is een productie waarin streektaal centraal staat. Nederlandse en Duitse dichters uit het grensgebied nemen hun publiek mee in de woorden, klanken en sferen van de streektaal. In de week voorafgaand aan het festival Grasnapolsky is er een uitwisseling tussen Nederlandse en Duitse dichters, waarin ze de optredens gezamenlijk voorbereiden.

Streektaal

Behalve voor het Gronings is daarbij aandacht voor het Drents en Platduuts, beide ook streektalen die een variant zijn van het Nedersaksisch. Het Gronings werd bovendien in 1996 erkend als regionale taal onder het Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden. NOORDWOORD en Grasnapolsky zijn organisaties die taal en cultuur van de provincie Groningen graag onder de aandacht brengen. De taaluitwisseling in dit project en de maatschappelijke erkenning van het Nedersaksisch sluiten daar goed bij aan.

De redactie van Dagblad van het Noorden is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dit artikel.