Subsidie voor project ‘Werken is gezond en gezondheid werkt!’

Er worden 25 kandidaten begeleid naar een passende baan. Foto: Provincie Groningen

Er worden 25 kandidaten begeleid naar een passende baan. Foto: Provincie Groningen

Het project ‘Werken is gezond en gezondheid werkt!’ krijgt van de provincie Groningen € 100.000 subsidie vanuit het Verbindingsfonds.

Het project koppelt kwetsbare werknemers op de arbeidsmarkt zo goed mogelijk aan een werkgever. De werknemers worden gecoacht op het gebied van leefstijl en vaardigheden, zodat ze voor lange tijd ingezet kunnen worden op de arbeidsmarkt. Dit past binnen de doelstellingen van het Verbindingsfonds: Groningers aan het werk te krijgen en te houden, en hen de kans te geven zich verder te ontwikkelen.

25 kandidaten

De organisaties Stam en de Leefstijlunie zijn de initiatiefnemers voor dit project. Deze twee organisaties gaan 25 kandidaten begeleiden. Dat doen ze onder meer met een coachingstraject op het gebied van leefstijl (gezondheid, ontspanning, voeding) en vaardigheden. Op deze manier hebben de kandidaten een grotere kans op een passende baan. Het project start op 1 maart 2023 en duurt tot 1 juni 2024.

Subsidieregeling Verbindingsfonds

Met het Verbindingsfonds stimuleert de provincie Groningen organisaties die nieuwe oplossingen bedenken om mensen aan het werk te krijgen, te houden en zich een leven lang te ontwikkelen. Het fonds komt voort uit geld van Nationaal Programma Groningen. De laatste ronde van het Verbindingsfonds staat van 13 februari tot en met 12 maart 2023 open. Dan kunnen organisaties weer een aanvraag indienen.