Aangeboden door

Subsidie voor versnelling woningbouw in Het Hogeland en Stadskanaal

In het centrum van Stadskanaal is behoefte aan betaalbare koopwoningen en appartementen. Foto: Provincie Groningen

De gemeenten Het Hogeland en Stadskanaal krijgen subsidie voor het maken van plannen voor woningbouw. Daarbij gaat het om nieuwbouw en herstructurering van wijken in deze gemeenten.

In beide gevallen huren de gemeenten personeel in om stedenbouwkundige plannen te maken. Met de subsidie van de provincie worden gemeenten ondersteund om de planvorming voor nieuwe woningen te versnellen en het woningtekort zo snel mogelijk op te kunnen lossen.

Stadskanaal en Onstwedde

De gemeente Stadskanaal krijgt ruim € 18.000 voor de inhuur van extra personeel voor de uitvoering van stedenbouwkundige plannen. Het gaat om de bouw van honderd woningen bij het centrum van Stadskanaal en in Onstwedde. Daar worden betaalbare koopwoningen en appartementen gebouwd. Uit onderzoek blijkt dat er behoefte is aan deze woonruimte. Bovendien verbetert de leefbaarheid doordat op nu braakliggende terreinen huizen worden gebouwd.

Kantens

De gemeente Het Hogeland krijgt ruim € 28.000 voor de ontwikkeling van een plan voor het dorp Kantens. Onlangs zijn de Kooistraat en Meidoornstraat aangepakt. Hierdoor was er voor zes huurwoningen die vanwege de versterkingsopgave gesloopt moesten worden geen plek meer. Een bureau gaat nu een onderzoek uitvoeren om voor deze huurwoningen en een aantal extra nieuwe huizen een nieuwe locatie te vinden.

Woningtekort verkleinen

De subsidieregeling is beschikbaar gesteld door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de provincie Groningen. Met deze subsidie kunnen gemeenten sneller plannen maken en daarmee ook sneller woningen opleveren. In totaal is er in Groningen ruim € 800.000 beschikbaar. De ambitie is om in de provincie Groningen tot en met 2030 28.500 nieuwe woningen te bouwen.

Meer informatie op www.provinciegroningen.nl .

De redactie van Dagblad van het Noorden is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dit artikel.

Nieuws

menu