Aangeboden door

Toekomstplannen A7/N33-regio krijgen steeds meer vorm

Verkeer op de N33, vlakbij de A7. Foto: Alex Wiersma

De ideeën voor toekomstige ontwikkelingen in het gebied rondom de A7/N33 zijn verder uitgewerkt.

Op basis van reacties van bewoners en ondernemers in de omgeving is het plan voor de toekomst van de A7/N33-regio tot 2040 aangepast.

Bedrijventerreinen

Er wordt onderzoek gedaan naar uitbreidingsmogelijkheden voor bedrijventerreinen in de regio. In plaats van de uitbreiding van bedrijventerrein Rengers bij Kolham wordt nu gekeken naar uitbreidingsmogelijkheden voor bedrijventerreinen rond Hoogezand-Sappemeer. Ook worden de mogelijkheden voor bedrijventerreinen bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie bij Scheemda onderzocht. In de Eekerpolder komt verder onderzoek naar mogelijkheden voor bedrijven met kavels boven de 20 hectare. De Tussenklappenpolder en Scheemda/Westerlee zijn hiervoor niet meer in beeld.

Landbouw

We vinden dat er gekeken moet worden naar mogelijkheden voor de landbouw omdat onze provincie een landbouwprovincie is. Het advies van de omgeving is om meer te investeren in zonnepanelen op daken, in plaats van het aanleggen van zonneparken op vruchtbare landbouwgronden. Dit punt nemen we mee in de regionale energiestrategie.

Duurzaamheid, wonen en toerisme

Verder benoemen inwoners duurzaamheid, wonen en toerisme als belangrijke thema’s. Daarom kijken we naar de ontwikkeling van knooppunten op het gebied van duurzame industrie en energie. Ook in de kleinere kernen gaan we op zoek naar mogelijkheden voor woningbouw. Verder komt er meer aandacht voor recreatie en toerisme.

Voor meer informatie: www.provinciegroningen.nl .

De redactie van Dagblad van het Noorden is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dit artikel.

Nieuws

menu