Aangeboden door

Unieke proef met rifblokken van slib uit de Eems-Dollard gestart

Gedeputeerde Johan Hamster (rechts) en Waddenfonds-directeur Gerben Huisman geven het startschot voor de proef. Achter hen worden de rifblokken over het slib aangevoerd. Foto: Provincie Groningen

Op twee locaties voor de zeedijk tussen Delfzijl en de Eemshaven is een unieke proef gestart. Daar wordt de komende vijf jaar onderzocht hoe het onderwaterleven in de Eems-Dollard en Waddenzee gestimuleerd kan worden met rifblokken van Groningse klei.

Op deze harde ondergrond kunnen mosselen en oesters zich vastmaken en een nieuw rif bouwen. Hiervoor worden vierhonderd blokken geplaatst bij het palenbos onder de Eemshaven en het strand van Bierum. De rifelementen zijn gemaakt van baggerslib uit de haven van Delfzijl. Uit de proef moet blijken of de schelpdieren terugkeren in de Eems-Dollard en of hiermee een nieuw leefgebied voor onderwaterdieren en -planten ontstaat. De proef wordt mogelijk gemaakt door subsidie van de provincie Groningen en het Waddenfonds.

Belangrijk voor herstel ecosysteem

Riffen zijn belangrijk voor het herstel van het ecosysteem in de Waddenzee. De grote hoeveelheid slib in de Eems-Dollard zorgt ervoor dat zeegrassen, schelpdieren en ander onderwaterleven zich moeilijker kunnen vestigen. Het doel van de proef is de sterke achteruitgang van oester- en mosselbanken te verminderen en de biodiversiteit te stimuleren.

Duurzame bouwstof

Het is voor het eerst dat er rifblokken gemaakt zijn van slib uit de Eems-Dollard. Lokaal gewonnen klei is een duurzaam alternatief voor de gebruikelijke betonnen rif-elementen. Ingenieursbureau Netics kwam met het idee voor de slibblokken. Met het gebruik van baggerslib uit de haven van Delfzijl snijdt het mes aan twee kanten. Het water van de Eems-Dollard wordt minder troebel en het baggerslib krijgt een tweede leven als circulaire bouwstof. De honderden rifblokken zijn in oktober geperst met een nieuwe technologie, die ontwikkeld is door Geowall, een samenwerkingscombinatie van Netics en baggerbedrijf Van Oord. Het baggerslib is gedroogd in de ‘kleirijperij’ in Delfzijl. Dit kleidepot is inmiddels ontmanteld voor de aanleg van de Brede Groene Dijk bij Finsterwolde.

Onderzoek

Bij de dijkversterking Eemshaven-Delfzijl worden de slibblokken in verschillende hoogtes op het wad geplaatst. Ook worden blokken met een verschillende hardheid getest om te kijken welke het minst snel slijten en het meeste leven aantrekken. Slibspecialist Netics gaat de rifblokken de komende vijf jaar monitoren. Als de proef slaagt, kan de methode voor het maken van kunstmatige riffen met lokaal slib ook op andere plekken in de wereld gebruikt worden.

Samenwerking

De provincie Groningen is opdrachtgever voor de proef. Partners van het proefproject zijn Netics, Van Oord, Geowall, Waddenfonds en Groningen Seaports. De pilot Rifblokken is onderdeel van het project Rijke Dijk van het waterschap Noorderzijlvest. De pilot Rifblokken en de Rijke Dijk maken net als de kleirijperij en Brede Groene Dijk, deel uit van het meerjarig programma Eems-Dollard 2050, dat zich richt op natuurherstel van de Eems-Dollard.

De redactie van Dagblad van het Noorden is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dit artikel.

Nieuws

menu