Veel reacties op plannen toekomst gebied rondom A7/N33

Het draait om het gebied rondom de A7 en de N33 die elkaar hier kruisen. Foto: Provincie Groningen

Het draait om het gebied rondom de A7 en de N33 die elkaar hier kruisen. Foto: Provincie Groningen

De plannen voor de toekomst van het gebied rondom de A7 en de N33 hebben veel reacties opgeleverd. Veel reacties gingen over de mogelijke komst van grote bedrijven bij Westerlee en Scheemda en het bedrijventerrein Renger bij Kolham.

De provincie en de gemeenten Midden-Groningen, Oldambt en Veendam dachten samen met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties na over de toekomst van het gebied rondom de A7/N33. Vanaf eind november kon iedereen die dat wilde reageren op deze plannen.

Sterke regio

De regio rondom de A7/N33 wil een sterke en aantrekkelijke regio zijn. Het gaat om het gebied vanaf de stad Groningen in oostelijke richting, met de plaatsen Hoogezand, Veendam, Zuidbroek en Winschoten. Vanaf eind november 2021 konden inwoners meedenken over de eerste versie van de toekomstplannen. Er kwamen veel reacties binnen via de website stemvanprovinciegroningen.nl en tijdens de inloopbijeenkomsten in februari en maart. De binnengekomen reacties worden nu verwerkt in de volgende versie van het plan.

Reacties

De meeste reacties gaan over de mogelijke vestiging van grote bedrijven bij Westerlee/Scheemda en in de Tussenklappenpolder en uitbreiding van het bedrijventerrein Rengers bij Kolham. Ook is er gesproken over de communicatie en participatie in dit proces en het gebrek aan vertrouwen in de politiek. Alle reacties worden verwerkt en gebundeld in een reactienota. De politiek gebruikt deze notitie om een besluit te kunnen nemen over de toekomst over het gebied rond de A7 en N33. Gemeenteraden en Provinciale Staten nemen hier uiteindelijk een besluit over.

Inspreken

Voordat de plannen worden behandeld in de gemeenteraden of Provinciale Staten kunnen inwoners hier tijdens een commissievergadering over inspreken. Naar verwachting behandelen de gemeenteraden en Staten de plannen na de zomer.

Voor meer informatie: www.provinciegroningen.nl .

De redactie van Dagblad van het Noorden is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dit artikel.