Verbetering van waterwerken en toerisme bij Zoutkamp

Gedeputeerde Fleur Gräper – van Koolwijk, loco-dijkgraaf Eisse Luitjens van Waterschap Noorderzijlvest en wethouder  Stefan van Keijzerswaard van gemeente Het Hogeland scheppen de eerste grond weg. Foto: Provincie Groningen.

Gedeputeerde Fleur Gräper – van Koolwijk, loco-dijkgraaf Eisse Luitjens van Waterschap Noorderzijlvest en wethouder Stefan van Keijzerswaard van gemeente Het Hogeland scheppen de eerste grond weg. Foto: Provincie Groningen.

De uitvoering van het project Nieuwe Waterwerken Zoutkamp gaat beginnen.

De provincie, waterschap Noorderzijlvest en de gemeente Het Hogeland werken samen aan meerdere projecten om de water- en verkeersveiligheid, economie, leefbaarheid en ecologie van Zoutkamp en omgeving te verbeteren en het toerisme te stimuleren. De werkzaamheden moeten klaar zijn in 2025.

Gemaal

Het huidige gemaal H.D. Louwes bij de Hunsingosluis in Zoutkamp wordt vervangen door een nieuw gemaal op de plek waar het Hunsingokanaal uitmondt in het Lauwersmeer. Het nieuwe gemaal wordt elektrisch aangedreven en kan straks sneller water afvoeren als er in korte tijd veel regen valt.

Hunsingosluis

De Hunsingosluis is een monument. De sluis wordt gerestaureerd en omgebouwd tot schutsluis met hoge houten sluisdeuren. Zo krijgt de oude zeedijk weer een functie als regionale kering. Ook komen er voorzieningen voor onder andere vissen, de otter, de meervleermuis en vogels en wordt de oeverbescherming in de noord- en zuidoever van het Hunsingokanaal vervangen.

Recreatie en toerisme

Verder worden de recreatie en het toerisme in Zoutkamp verbeterd. Er wordt onderzocht of fietsers in de toekomst over de dijk langs het Reitdiep van Zoutkamp naar Electra kunnen fietsen. Rond het Lauwersmeer komen meer toeristische voorzieningen en de vaarrecreatie richting het Hogeland en stad Groningen wordt verbeterd. Zo kunnen recreatieboten straks gebruikmaken van nieuwe aanmeervoorzieningen in het Hunsingokanaal en in de Reitdiephaven en komen er aanlegsteigers voor kanoërs en roeiers. Ook zijn er plannen voor een nieuwe fietsbrug naast de bestaande brug over het Reitdiep en een nieuw fietspad langs de provinciale weg N388 (Hunsingoweg), dat gescheiden is van de autoweg.

Financiering

Het project Nieuwe Waterwerken wordt betaald door de provincie, waterschap Noorderzijlvest, gemeente Het Hogeland en medegefinancierd door het Nationaal Programma Groningen, het Waddenfonds, de Erfgoed Deal en de Commissie Bodemdaling.

De redactie van Dagblad van het Noorden is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dit artikel.