Vier zoekgebieden voor mogelijke waterwinning in Groningen

Een verkenningsvlucht boven een potentieel waterwingebied. Foto: Provincie Groningen

Een verkenningsvlucht boven een potentieel waterwingebied. Foto: Provincie Groningen

De provincie Groningen heeft vier gebieden aangewezen waar in de toekomst mogelijk drinkwater gewonnen wordt: Leek-Roden, Zuidoost Groningen, Veendam en Bellingwolde.

Deze gebieden bleken op basis van uitgebreid vooronderzoek het meest geschikt als mogelijke waterwingebieden, oftewel Aanvullende Strategische Voorraden (ASV’s). In het komende jaar onderzoekt de provincie samen met het Waterbedrijf Groningen of deze vier gebieden ook daadwerkelijk geschikt zijn als ASV’s. Dat moet eind 2023 duidelijk worden.

Aanvullend onderzoek

Met deze aanwijzing kan aanvullend onderzoek gedaan worden in de vier zoekgebieden. Elk gebied heeft zijn eigen kenmerken en onderzoeksvragen. De provincie Groningen en het waterbedrijf Groningen gaan per gebied de gevolgen van een drinkwaterwinning voor de omgeving in kaart brengen. Op basis van alle uitkomsten wijst de provincie Groningen naar verwachting in het voorjaar van 2024 de definitieve ASV-gebieden aan in de Provinciale Omgevingsverordening (POV).

Aanwijzing waterwingebieden

Als een gebied daadwerkelijk aangewezen wordt als potentieel waterwingebied (ASV), betekent dat nog niet dat er ook direct drinkwater wordt gewonnen. Dat kan wel tien jaar duren. Het is zelfs mogelijk dat er nooit drinkwaterwinning gaat plaatsvinden, bijvoorbeeld omdat de strategische voorraad niet ingezet hoeft te worden door waterbesparing of technologische ontwikkelingen.

Betrekken omgeving

Het onderzoek naar de mogelijke effecten van de potentiële ASV’s op de omgeving gebeurt met een zogeheten milieueffectrapportage (m.e.r.). Als onderdeel hiervan worden inwoners en bedrijven uit de omgeving geïnformeerd over de stand van dit onderzoek en kunnen zij meedenken over eventuele aandachtspunten. Ook krijgen zij op diverse momenten de gelegenheid om te reageren op de plannen. Het onderzoek start in het voorjaar van 2023. Meer informatie over de ASV-procedure is te vinden op de websites van de provincie Groningen en Waterbedrijf Groningen .

Drinkwater

De komende jaren is er extra drinkwater nodig om aan de groeiende vraag van inwoners en bedrijven te kunnen voldoen. De provincie is verantwoordelijk voor voldoende schone drinkwaterbronnen. Daarom heeft het Rijk de provincies gevraagd om ASV’s aan te wijzen en zo drinkwater te reserveren voor de toekomst.

Bescherming

De definitieve ASV-gebieden worden uiteindelijk opgenomen in de Provinciale omgevingsverordening en krijgen een bescherming. In zo’n gebied gelden vanaf dat moment regels voor inwoners om het grondwater zo schoon mogelijk te houden. Bestaande grondwaterbeschermingsgebieden in de provincie Groningen zijn Sellingen, Bellingwolde, Onnen en De Punt.

De redactie van Dagblad van het Noorden is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dit artikel.