Waddenfonds en provincie Groningen investeren ruim €1,9 miljoen in Waterstofhub Delfzijl

Het Chemie Park Delfzijl. Foto: Provincie Groningen

Het Chemie Park Delfzijl. Foto: Provincie Groningen

Het Waddenfonds en de provincie Groningen trekken ruim €1,9 miljoen uit voor de ontwikkeling van een waterstofhub bij Chemie Park Delfzijl.

De bijdrage van Groningen komt voort uit het provinciaal programma van Nationaal Programma Groningen. De waterstofhub voorziet bedrijven in en rond Delfzijl van groene waterstof. Zo kunnen zij in de toekomst makkelijker overstappen op deze duurzame vorm van energie en zijn ze minder afhankelijk van fossiele brandstoffen. In 2023 wordt de waterstofhub aangelegd. Als de hub aanslaat, wordt de kennis en ervaring die in Delfzijl worden opgedaan ook in andere Waddenzeehavens toegepast.

Financiering

De Waterstofhub Delfzijl kost in totaal ruim €8,1 miljoen. Naast het Waddenfonds en de provincie Groningen dragen ook het Rijk en de Europese Unie hieraan bij. HyEnergy TransStore betaalt het overige deel en legt de waterstofhub aan.

24 uur per dag duurzame energie

Op de waterstofhub wordt groene waterstof samengeperst en tijdelijk opgeslagen. In waterstoftransporttrailers wordt de samengeperste waterstof vervolgens over de weg verspreid onder afnemers. De hub is er voor zowel de grote bedrijven als het midden- en kleinbedrijf. Het doel is dat bedrijven in de nabije toekomst 24 uur per dag gebruik kunnen maken van deze milieuvriendelijke vorm van energie.

Voor veel bedrijven is dat een belangrijke voorwaarde om definitief over te stappen op groene waterstof. De waterstofhub zorgt ervoor dat er minder CO2 wordt uitgestoot. Zo ontstaat een schonere leefomgeving. De locatie bij het Chemie Park Delfzijl is heel geschikt voor dit waterstofproject, omdat hier al waterstof geproduceerd wordt en er in de toekomst mogelijk nog meer waterstof wordt geproduceerd.

HEAVENN

Noord-Nederland is als eerste regio in Europa aangewezen als Hydrogen Valley, oftewel ‘waterstofvallei’. Voor het ontwerpen, ontwikkelen, bouwen en in gebruik nemen van een volledige waterstofketen is het programma HEAVENN in leven geroepen. De New Energy Coalition voert dit programma uit. Waterstofhub Delfzijl is een deelproject van HEAVENN.

Green Shipping

In de haven van Delfzijl komt naast de waterstofhub ook een waterstoftankstation, die bestemd is voor schepen die op groene waterstof varen. Het nieuwe tankstation sluit aan bij het grootschalige meerjarenproject Green Shipping, een ambitieus programma om de scheepvaart op de Waddenzee te vergroenen. Dit programma heeft op dit moment in alle zes Waddenhavens projecten met waterstof en andere duurzame brandstoffen.

De redactie van Dagblad van het Noorden is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dit artikel.